Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Zobacz szczegóły.    Rozumiem, ZAMKNIJ
Legioniści - niezależny serwis informacyjny
HokejKoszykówka

Wygraj KOPA!

Strona główna konkursu  |  Odpowiadam na pytania
Regulamin konkursu  |  Odpowiedzi J.O.  |  Aktualna klasyfikacja

Regulamin Konkursu "Wygraj KOPA - runda wiosenna 2018"


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu "Wygraj KOPA - runda wiosenna 2018", zwanego dalej Konkursem jest Serwis Legioniści (www.legionisci.com), zwany dalej LL!.
2. Konkurs polega na odpowiadaniu na pytania związane z meczami Legii Warszawa w rundzie wiosennej 2018.
3. Konkurs potrwa od 05.02.2018 do 20.05.2018.
4. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnicy muszą spełniać wymagania określone Regulaminem Konkursu.

§ 2 Wymagania konkursowe
1. W Konkursie mogą brać udział osoby w wieku od 16 lat, które posiadają konto e-mail.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zarejestrować się w bazie konkursowej LL! oraz po zalogowaniu do swojego konta odpowiedzieć na pytania konkursowe zamieszczone na stronie www.legionisci.com w terminach podanych w § 1 punkt 3.

§ 3 Zasady Konkursu i wybór zwycięzców
1. Konkurs składa się z minimum 18 rund, z których każda zawiera serię pytań dotyczących najbliższego meczu Legii Warszawa.
2. Za poprawną odpowiedź w każdym pytaniu uczestnik otrzymuje jeden punkt. Dany uczestnik może brać udział w Konkursie tylko raz.
3. Po zakończeniu całego konkursu przyznawane są Nagrody Główne, po każdej rundzie przyznawane są Nagrody Rundowe.
4. Uczestnicy o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody zostaną powiadomieni przez LL! drogą e-mailową.
5. W przypadku braku zgłoszenia Uczestnika do końca trwania konkursu nagroda przepada.

§ 4 Nagrody Główne
1. Nagrodami głównymi w Konkursie są:
    a) 1. miejsce - oryginalna koszulka Legii Warszawa z sezonu 2017/2018, szalik
    b) 2. miejsce - t-shirt Legii Warszawa, szalik
    c) 3. miejsce - t-shirt Legii Warszawa
2. Nagrodę główną otrzymają uczestnicy z najwyższą liczbą punktów.
3. Kolejność końcowa ustalona zostanie na podstawie sumy liczby zdobytych przez uczestników punktów we wszystkich rundach Konkursu (od najwyższej do najniższej).
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a zwłaszcza na nagrody pieniężne.
5. Nagrody mogą zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz osób trzecich.

§ 5 Nagrody Rundowe
1. Nagrodami rundowymi w Konkursie są:
    a) 1. miejsce - szalik Legii;
2. Nagrodę rundową otrzymują uczestnicy z najwyższą liczbą punktów w danej rundzie.
3. Kolejność ustalona zostanie na podstawie liczby zdobytych przez uczestników punktów (od najwyższej do najniższej) w danej rundzie. W sytuacji, gdy równą liczbę punktów uzyska więcej niż jeden uczestnik, o miejscu decyduje data i godzina oddania wysłania odpowiedzi na pytania udział w Konkursie. Kto pierwszy ten lepszy.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a zwłaszcza na nagrody pieniężne.
5. Nagrody mogą zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz osób trzecich.

§ 6 Dane osobowe
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagrody, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także na ewentualną publikację tych danych na liście zwycięzców.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu realizacji Konkursu, nie dłużej niż przez okres przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dn. 29.07.1992 o grach i zakładach wzajemnych.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.legionisci.com/konkursy/gra_regulamin.php
3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2018.

Logowanie:

e-mail:

hasło:

zapomniane hasło

rejestracja