REKLAMA

Konkurs Wygraj KOPA!

Strona główna konkursu  |  Odpowiadam na pytania
Regulamin konkursu  |  Odpowiedzi J.O.  |  Aktualna klasyfikacja

Regulamin Konkursu "Wygraj KOPA - runda jesienna 2025"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu "Wygraj KOPA - runda jesienna 2025", zwanego dalej Konkursem jest Serwis Legioniści (www.legionisci.com), zwany dalej LL!.
2. Konkurs polega na odpowiadaniu na pytania związane z meczami Legii Warszawa w rundzie jesiennej 2025.
3. Konkurs potrwa od 14.07.2024 do 22.12.2024 lub do ostatniego meczu Legii w sezonie 2024/2025.
4. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnicy muszą spełniać wymagania określone Regulaminem Konkursu.

§ 2 Wymagania konkursowe
1. W Konkursie mogą brać udział osoby w wieku od 16 lat, które posiadają konto e-mail.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać konto w LL! oraz po zalogowaniu do swojego konta odpowiedzieć na pytania konkursowe zamieszczone na stronie www.legionisci.com w terminach podanych w §1 punkt 3.

§ 3 Zasady Konkursu i wybór zwycięzców
1. Konkurs składa się z minimum 17 rund, z których każda zawiera serię pytań dotyczących najbliższego meczu Legii Warszawa.
2. Dany uczestnik może brać udział w Konkursie tylko raz.
3. Za poprawną odpowiedź w każdym pytaniu uczestnik otrzymuje 1 punkt.
4. Ostateczną decyzję o tym, która odpowiedź jest poprawna ma LL! "Jednooki obserwator", ale za każdym razem dokłada maksymalnej staranności, by użyć oficjalnych liczb i statystyk meczowych (bez dogrywki i rzutów karnych).
5. Po ostatnim meczu objętym konkursem następujący gracze otrzymają dodatkowe punkty:
a) "Ekspert od kartek" - 5 pkt. dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawne wytypowanie żółtych i czerwonych kartek;
b) "Fanatyk" - 5 pkt. - dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawnie wytypowaną frekwencję;
c) "Gwiazda" - 5 pkt. - dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawne wytypowanie Piłkarzy meczu;
d) "Strzelec wyborowy" - 5 pkt. dla graczy za poprawne wytypowanie sumy liczby goli, jakie Legia strzeli we wszystkich meczach objętych konkursem.
6. Uczestnicy o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody zostaną powiadomieni przez LL! drogą e-mailową.
7. W przypadku gdy mecz nie zostanie dokończony cała runda zostaje anulowana.
8. W przypadku gdy mecz odbędzie się bez udziału publiczności, pytanie o frekwencję jest anulowane.
9. Po zakończeniu konkursu przyznawane są Nagrody Główne na podstawie "Klasyfikacji końcowej".

§ 4 Nagrody Główne
1. Nagrodami głównymi w Konkursie są:
    a) 1. miejsce - oryginalna koszulka Legii Warszawa z sezonu 2024/2025
    b) 2. miejsce - t-shirt Legii Warszawa, szalik
    c) 3. miejsce - t-shirt Legii Warszawa
2. Nagrodę główną otrzymają uczestnicy z najwyższą liczbą punktów.
3. Kolejność końcowa ustalona zostanie na podstawie sumy liczby zdobytych przez uczestników punktów we wszystkich rundach Konkursu (od najwyższej do najniższej).
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a zwłaszcza na nagrody pieniężne.
5. Nagrody mogą zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz osób trzecich.

§ 5 Dane osobowe
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagrody, zgodnie z obowiązującymi ustawami, a także na ewentualną publikację tych danych na liście zwycięzców.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu realizacji Konkursu, nie dłużej niż przez okres przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dn. 29.07.1992 o grach i zakładach wzajemnych.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.legionisci.com/konkursy/gra_regulamin.php
3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2024.

LOGOWANIE

Nie pamiętam hasła

Zarejestruj się

© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.