NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Poniedziałek, 12 lutego 2001 r. godz. 10:08

Ciąg dalszy sporu o "?ap?"

Tomasz Andrzejewski, źródło: http://www.widzew.pl

Ponownie g?ośno jest o sporze mi?dzy Widzewem ?od? a warszawską Legią, którego przedmiotem jest Tomasz ?api?ski. Pi?karz w grudniu 1999 roku trafi? na ?azienkowską i po rozegraniu jednego meczu odniós? kontuzj?. Niestety, pech prześladuje go do dziś, gdy? ka?dorazowo po wznowieniu treningów odnosi? kolejny uraz, który eliminowa? go z gry na kolejne miesiące. Legia chcia?a si? pozby? problemu i nie wywiązując si? z umowy odda? pi?karza. Na takie rozwiązanie nie godzą si? dzia?acze Widzewa. "Widzia?y ga?y co bra?y" - powtarza Andrzej Grajewski, który przeprowadza? transfer. W grudniu zesz?ego roku dosz?o z inicjatywy przewodniczącego Pi?karskiego Sądu Polubownego - Wojciecha Petkowicza, do ospotkania prezesa Widzewa - Andrzeja Pawelca z Januszem Maciejem Lachem - ówczesnym prezesem Legii Daewoo. Spotkanie jednak nie przynios?o rezultatu. Legia wcią? nie chcia?a wywiąza? si? ze zobowiąza?. W takiej sytuacji Widzew ponownie z?o?y? wniosek do sądu polubownego. Wybrano ju? sk?ad orzekający, a wkrótce odb?dzie si? rozprawa.

3
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.