NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Środa, 14 lutego 2001 r. godz. 10:16

Winne podpisy

Redakcja, źródło: Przegląd Sportowy

Z?ośliwi twierdzą, ?e Legi? czekają - i to wcześniej ni? ktokolwiek móg?by si? spodziewa? - problemy finansowe. Oczywiście z powodu kryzysu, który trawi Daewoo- FSO. Pierwsze sygna?y o niepe?nej kasie klubu z ?azienkowskiej ju? si? zresztą pojawi?y, na prze?omie stycznia i lutego. Zawodnicy nie otrzymali w terminie nale?nych im rat kontraktowych. Wedle uzyskanych przez nas wiadomości przelewy trafi?y na konta zawodników z tygodniowym opó?nieniem.


Warszawski zespó? przebywa? wówczas na zgrupowaniu na Cyprze. Nie oznacza to jednak, ?e dzia?acze wykorzystywali nieobecnoś? pi?karzy w stolicy na gorączkowe poszukiwania gotówki. Przyczyna przesuni?cia wyp?at by?a bardziej prozaiczna, tak w ka?dym razie poinformowano zawodników. Pojawi?y si? problemy z realizacją dyspozycji, bowiem do banku nie dotar?y w por? wzory podpisów nowego prezesa, Leszka Miklasa. A Janusz Maciej Lach przesta? pe?ni? obowiązki szefa klubu 31 grudnia ubieg?ego roku i jego parafki ju? nie mog?y by? brane pod uwag?. Nieporozumienie wyjaśniono i kolejne wyp?aty legioniści mają otrzyma? we wcześniej ustalonych terminach.


3
© 1999-2023 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.