NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Piątek, 23 lutego 2001 r. godz. 22:53

80 lat Kazimierza GĂłrskiego

Marcin Bodziachowski

Kazimierz GĂłrski
Dziś ok. godziny 18 na Torwarze rozpocz??a si? uroczystoś? "80.lecie Kazimierza Górskiego", cho? pan Kazimierz 80 lat sko?czy dopiero 2 marca. W hali Torwaru niestety nie by?o kompletu (ok.3/4 hali). Rozwieszonych zosta?o wiele flag Polski z napisami typu "Górski the best". Powiewa?o te? sporo flag bia?o-czerwonych. Natomiast oprócz szalików Polski mo?na by?o zauwa?y? równie? barwy Legii. W trakcie imprezy na telebimie pokazano równie? skok Adama Ma?ysza, który zosta? dzisiaj mistrzem świata. Na t? uroczystoś? przyjecha?o wi?kszoś? pi?karzy, którzy zdobyli brąz w 1974. By? równie? ówczesny asystent Górskiego - Andrzej Strejlau, a zabrak?o Jacka Gmocha.Wiele osĂłb sk?ada?o panu Kazimierzowi serdeczne ?yczenia, szczegĂłlnie politycy. Ka?dy z nich troch? powspomina? i ?yczy? panu GĂłrskiemu 100lat. By? prezydent W-wy - Piskorski, by? P?a?y?ski i wielu innych. Wszystkich ?yczenia nagradzane by?y brawami.?yczenia dla solenizanta przes?a? równie? Papie? Jan Pawe? II! Publicznoś? cz?sto skandowa?a "Kaziu Górski" oraz "Adam Ma?ysz" (a niektórzy tak?e "Legia Warszawa"). Mogliśmy us?ysze? równie? sporo piosenek, które zaśpiewali dla pana Kazimierza m.in. Wojciech Gąssowski i Formacja Nie?ywych Schabów("Lato"). Podczas tej imprezy zosta? równie? rozegrany mecz Or?y Górskiego -RAP. Kibiców do g?ośnego dopingu zach?ca? Wojtek Hadaj, jednak wi?kszoś? publiczności by?a w wieku pana Górskiego i dlatego doping nie by? najlepszy. Do przerwy Or?y remisowa?y z RAPem 2-2, mimo i? prowadzi?y ju? 2-0. Jednak nie wynik by? tu chyba najwa?niejszy. 2 bramki dla Or?ów zdoby? Zygfryd Szo?tysik, o którym Hadaj powiedzia? krótko: "Ma?y wielki
cz?owiek". Obie bramki dla RAPu strzeli? Robert Janowski. Niez?ą parti? rozgrywa? tak?e Olaf Lubaszenko, którego nazwisko cz?sto skandowa?a warszawska publicznoś?. W przerwie mo?na by?o zdoby? autografy wszystkich zawodników oraz kupi? album pana Kazimierza.Najśmieszniejszym momentem by?y s?owa Dariusza Szpakowskiego, który w środku uroczystości powiedzia?: "Dobry wieczór pa?stwu... Dla tych co wczoraj nie oglądali uroczystości przypomn?....". Transmisja w telewizji odb?dzie si? bowiem 2 i 3 marca, w dwóch odcinkach. Ale ktoś chyba jednak robi nam wod? z mózgu. ;-)

2
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.