NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Wtorek, 13 marca 2001 r. godz. 17:20

Legia-czas refleksji

Sebastian Mazur

Dwumecz z Zag??biem Lubin powinien na d?u?ej zamkną? usta wszystkim zwolennikom Franciszka Smudy. Dwie kompromitujące pora?ki pokaza?y jak zespó? jest przygotowany do rundy wiosennej. Nikt nie robi? by, by? mo?e tragedii z przegranych meczów,gdyby by?y one odniesione po naprawd? dobrej grze "wojskowych".

Odniesione po walce. Walki jak wiadomo w Lubinie nie by?o.Ba,nie by?o wida? nawet ch?ci gry!!. Legia gra oci??ale. Zawodnikom starcza si? na 20-30 minut gry! Takiej sytuacji nie by?o od kilku lat. By?y trener natomiast twierdzi zupe?nie co innego.Utwierdza wszystkich w przekonaniu,?e zespĂł? pod jego okiem zosta? przygotowany do rundy wiosennej wr?cz wzorcowo.Mia?y o tym
przekona? mi?dzy innymi mecze sparingowe rozgrywane na Cyprze czy w Hiszpanii.Owszem co prawda Legia ani jednego spotkania nie przegra?a,ale te? wyniki uzyskane na obu obozach na kolana raczej nie rzucają. Bo i przeciwnicy te? powiedzmy sobie szczerze nie byli nawet średniej klasy ligowej. Wystarczy wspomnie? cho?by wyniki Wis?y Kraków,która na Cyprze rozgrywa?a mecze praktycznie z tymi samymi rywalami co Legia uzyskując o wiele korzystniejsze rezultaty ni? "wojskowi". Oczywiście trener mia? na to idealne wyt?umaczenie. Jakie?

Mianowicie stan boisk jakie zasta? na wyspie Afrodyty. Ciekawe,?e na takie niedogodności nie na?eka? nikt poza Smudą.Jak mo?na by?o zauwa?y? na zdj?ciach
zamieszczonych w tygodniku "Nasza Legia" w ośrodku w którym zakwaterowani byli pi?karze Legii,wcześniej z us?ug gościnnych cypryjczyków korzystali pi?karze tak znanych firm jak Spartak Moskwa,Eintracht Frankfurt czy
te? reprezentacja...Polski. No ale tylko Smudzie-profesjonaliście w ka?dym calu,przeszkadza?y boiska treningowe. To w?aśnie przez nie pierwszy obóz by? stracony. W przerwie mi?dzy obozami na Cyprze i w Hiszpani,wojskowi rozegrali sparing z jedną ze s?apszych dru?yn drugiej ligi jaką jest ?ódzki KS.Remis 0-0 nikogo nie usatysfakcjonowa?,ale nie by?o te? paniki. Oczywiście wynikowi winna by?a...p?yta boiska.Wtedy jednak nale?a?o wyciągną? ju? pierwsze wnioski.Wniosków jednak nie wyciągni?to i w przekonaniu i? zespó? jest przygotowywany we w?aściwy sposób,?yliśmy wszyscy czyli dzia?acze, kibice i...sami zawodnicy!!


W Hiszpani Legia rozegra?a kilka sparingów z arcy "mocnymi" przeciwnikami. Na "rozk?adzie" nasi pupile zostawil niejaki FC Bejing. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrarzeniem po zwyci?stwach 3-1 i 3-2 nad tym zespo?em.Kiedy agencje donios?y o wysokim zwyci?stwie 8-2 nad totalnymi amatorami z CF Conil kibice byli wprost "wniebowzi?ci"! W ko?cu jest forma,jest dru?yna na którą nie ma mocnych!-podniecali si? zarówno kibice jak i dziennikarze kilku znanych gazet.Smuda wr?cz poczu? si? wielkim zwyci?zcą. Nikt jednak nie zastanowi?
si? g??biej jakiej klasy i w jakim stadium przygotowa? sa zespo?y,które by?y przeciwnikami Legii. Nikt nie zaprząta? sobie tym g?owy.Liczy?y si? go?e fakty,czyli zwyci?stawa. W jakim stylu by?y odniesione nie gra?o
roli. Winiki są wynikami. Te przemawia?y za Smudą. Trzynaście meczów bez pora?ki by?y mocnym argumentem trenera. Nikt ju? nie pami?ta? fatalnych wyst?pów przeciwko Górnikowi, GKS-owi, czy Orlenowi w rundzie jesiennej. By?y to wypadki przy pracy,które wiosną nie mia?y prawa si? powtórzy?. Trener z uporem maniaka powtarza? przed pierwszym meczem sezonu,?e takiej atmosfery jaka panuje obecnie w Legii nie by?o od kilku lat. To samo mia?o dotyczyś formy. Legioniści mieli "odje?d?a?" rywalom. Smud? bola?a g?owa, bo nie wiedzia? jaki sk?ad ma wystawi?. Twierdzi?,?e praktycznie ma do wyboru dwie jedenastki!! Ba? si? tylko o...rozmiar zwyci?st!! Legia mia?a deklasowa? rywali. Weryfikacja pracy jaką dokonali trenerzy i pi?karze podczas przerwy zimowej przysz?a ju? w pierwszym tegorocznym meczu o "stawk?" czyli w Pucharze Polski z Zag?ebiem. Kompromitująca pora?ka 0-4 nie wywar?a na
Smudzie wielkiego wra?enia. Ot wypadek przy pracy (któryś z kolei) Franek potrafi? świetnie zagra? przed dziennikarzami swą gorycz pora?ki. Wszystkim wciska? "kit" o nie przespanej nocy,o bólu g?owy.Nie wszyscy dali si? nabra? na t?umaczenia trenera.Jednym z nich by? prezes Legii, Leszek Miklas, który podją? wraz z trzema innymi przedstawicielami zarządu spólki,m?ską decyzj? i zwolni? ze stanowiska trenera Franciszka Smud?.Natychmiast jak mo?na by?o przewidzie? podnios?y si? g?osy kibiców o s?uszności tej decyzji. Wielu twierdzi,?e by? to najgorszy pomys? ostatnich lat. Ale są te? tacy,którzy twierdzą i? zatrudnianie Smudy by?o ju? b??dem. Pojawi?y si? równie? porównania Legii (a raczej pracy trenerskiej Smudy w Legii) do Barcelony czy Manchesteru United. Oczywiście ca?kowicie nie uzasadnione. Jak mo?na bowiem porównywa? najbogatsze kluby świata z Legią?!
Owszem nie zawsze te kluby wygrywają w lidze,ale cyklicznie zdobywają mistrzostwo swego kraju, czy europejskie trofea. Bud?et tych klubów zamyka si? w kwocie kilkudzisi?ciu milionów dolarów, gdy tymczasem w Legii jest to kwota 5-6 milionów dolarów.Jakiekolwiek porównania są zb?dne. Dlatego te? w klubach tych nikt nie robi dramatu z trzech czy nawet pi?ciu pora?ek, bo jest gwarancja, ?e pi?karze odniosą sukces jak nie w lidze to w Europejskich Pucharach.Inaczej jest w Legii. Wszyscy zdajemy sobie spraw?, ?e klubu tego nie sta? w tej chwili na odnoszenie sukcesów na mi?dzynarodowej arenie. Wszystko skupia si? wi?c na rodzimych rozgrywkach. I dlatego, te? Legia nie mo?e sobie pozwoli? na przegrane mecze,bo ka?da porarzka odbiera szans?
"wojskowym" na zdobycie Mistrzostwa Polski,czy w ogóle udzia? w pucharach.Nie by?o wi?c sensu trzyma? na stanowisku trenera, który nie potrafi przygotowa? zespo?u do rundy rewan?owej,od pierwszego do ostatniego meczu. Jeśli chce si? by? "wielkim" trzeba "tyra?" od pierwszego gwizdka s?dziego,a o tym zapomnieli chyba wszyscy ?udząc si?, ?e Smuda potrafi jeszcze coś zdzia?a? z Legią. Czas na zmiany! Taka jest rzeczywistoś.Straszna ale prawdziwa!

3
© 1999-2023 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.