NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Poniedziałek, 19 marca 2001 r. godz. 11:13

Okuka trenerem Legii!

Wywiad z: Leszek Miklas, źródło: Gazeta Wyborcza

Jugos?owia?ski szkoleniowiec Dragan Okuka poprowadzi w poniedzia?ek pierwszy trening z pi?karzami Legii. Kontrakt ma obowiązywa? pó?tora roku.Micha? Pol: Jakby Pan przedstawi? nowego trenera Legii?

Leszek Miklas: - W sobot? w pó?nych godzinach popo?udniowych zarząd podją? jednog?ośną decyzj?, co podkreślam, o zatrudnieniu jugos?owia?skiego szkoleniowca Dragana Okuki. Podpisaliśmy z nim kontrakt na pó?tora sezonu. Jest ju? w Warszawie, pierwszy trening poprowadzi w poniedzia?ek.

Jest to trener, który w 1998 roku poprowadzi? Obili? Belgrad do tytu?u mistrza Jugos?awii. Ostatanio pracowa? w Vojvodinie Nowy Sad. Du?y wp?yw na nasz wybór spośród wielu znakomitych szkoleniowców mia?o to, ?e Okuka nie by? związany kontraktem z ?adnym klubem w momencie, gdy w wi?kszości lig trwa sezon i trenerzy pracują.

- Decyzj? podj?to pĂł?nym popo?udniem, czyli ju? po meczu z Ruchem RadzionkĂłw. A wi?c efektowne zwyci?stwo 3:0 nie poprawi?o notowa? trenera Gawary?

- Nie, bo zarząd nie kierowa? si? wynikiem jednego meczu, dobrym czy z?ym. Nam chodzi o zmian? systemową, o nową jakoś?. Stąd decyzja zatrudnienia cudzoziemskiego szkoleniowca. Jugos?owia?ska pi?ka no?na prezentuje bardzo wysoki poziom i jest notowana wy?ej od naszej. Nasi pi?karze sporo mogą si? od Jugos?owian nauczy?.

- W polskiej lidze ju? dawno nie pracowa? ?aden cudzoziemiec. Czy nie obawia si? Pan o barier? j?zykową mi?dzy treneram a zawodnikami?

- Zupe?nie. Trener Okuka świetnie mówi po angielsku, podobnie jak wszyscy nasi trenerzy w Legii. Poza tym jego ojczystym j?zykiem jest serbski, sądz? wi?c, ?e po dwóch tygodniach b?dzie si? dogadywa? z pi?karzami, mówiąc w swoim j?zyku, a oni w swoim.Rozmawia? Micha? Pol

1
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.