NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Piątek, 16 czerwca 2000 r. godz. 06:59

Co s?ycha? pod Wawelem?

Kamil Hyska

Na ?azienkowskiej na razie nie si? nie dzieje, wi?c postanowiliśmy Wam
zaprezentowa? informacje o naszych rywalach w Lidzie.

Wprawdzie odby?a si? zapowiada wcześniej konferencja prasowa z nową ju? ekipą
organizacyjną wiślackiej spó?ki, ale tak naprawd? trudno by?o dowiedzie? si?
czegokolwiek konkretnego. Zw?aszcza od tajemniczego, jak zwykle, tym razem ju? wiceprezesa, Zdzis?awa Kapki. Wcześniej, gdy Kapka by? mened?erem, te?
niewiele, przynajmniej oficjalnie, mo?na by?o us?ysze? od by?ego świetnego
pi?karza, teraz dzia?acza. - Za wcześniej, by mówi? o konkretach w przypadku
transferów lub odejścia pi?karzy z Wis?y - stwierdzi? prezes Kapka. - Gdy b?dą konkrety, poinformujemy o tym dziennikarzy - przekonywa? prezes Bogdan
Basa?aj, jak gdyby zapominając o tym, ?e do tej pory w Wiśle nie by?o tradycji informowania o czymkolwiek. Oby, tym razem sta?o si? inaczej...

Wiadomo, ?e pi?karzami Wis?y interesuje si? sporo klubĂłw ekstraklasy.
Najwa?niejsze nazwiska ju? podawaliśmy, chocia? na konferencji prasowej owe
nazwiska nie pada?y, przynajmniej z ust szefĂłw zespo?u. Nie pad?o wi?c tak?e
nazwisko pi?karza Widzewa Miros?awa Szymkowiaka, chocia? wiadomo, ?e mo?e to
by? najpowa?niejszy w letniej przerwie transfer Wis?y.

Niebawem, w okolicach 23 czerwca, spodziewana jest kolejna konferencja
prasowa, ju? z udzia?em szkoleniowca zespo?u, Oresta Lenczyka, ktĂłry przebywa
obecnie na pi?karskich mistrzostwach Europy. By? mo?e wĂłwczas dowiemy si?
wi?cej o personaliach zespo?u.

Od 23 czerwca pi?karze trenowa? b?dą na w?asnych obiektach, przygotowując si?
ju? do jesiennej rundy ekstraklasy. 3 lipca wyje?d?ają na zgrupowanie do
Strasz?cina, gdzie przebywa? b?dą do 9 lipca. Pó?niej ponownie czekają ich
treningi na w?asnych obiektach.

2
© 1999-2021 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.