NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Środa, 30 sierpnia 2000 r. godz. 16:49

Oceny z Pogonią

Kie?bol

W ocenianiu zawodników Legii w meczu z Pogonią udzia? wzi??o prawie 60 osób! Jak zwykle zdania co do wyst?pu poszczególnych graczy by?y podzielone. Po raz kolejny najwy?ej oceniliście Zbigniewa Robakiewicza (8,07). Dobrze oceniliście równie? Giuliano i Radka Wróblewskiego (oceny wy?sze od 6), reszta bez rewelacji lub cieniutko ( Czereś (najni?sza nota ) i Magiera oceny ni?sze od 5!, Mi?towy i Kucharz poni?ej 6). Niestety znowu s?abo zagra? (wed?ug Was) Rafa? Siadaczka (4,75).

No có?, zawsze mo?e by? lepiej, ja mia?em okazj? ogląda? ten mecz na w?asne oczy i myśl?, ?e gra Legionistów mog?a si? podoba?, zw?aszcza w drugiej po?owie. Oceny są jakie są i nale?y mie? nadzieje ( wcią? ), ?e b?dą lepsze (najwy?szy czas). Dzi?kujemy za udzia? w zabawie i jak zwykle zapraszamy ponownie.Robakiewicz 8,07

WrĂłblewski 7,17

Giuliano 7,05

Zieli?ski 6,64

Murawski 6,53

Piekarski 6,53

Karwan 6,26

Citko 6,23

Majewski 6,08

Kucharski 5,82

Mi?ciel 5,46

Magiera 4,83

Siadaczka 4,75

Czereszewski 4,67


3
© 1999-2021 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.