NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Piątek, 22 września 2000 r. godz. 22:34

?api?ski wraca?

Redakcja, źródło: Nasza Legia

Wiele wskazuje na to, ?e ju? nied?ugo do dyspozycji trenera Franciszka Smudy gotów b?dzie jeszcze jeden obro?ca. Wprawdzie przed kilkoma miesiącami zarząd klubu z ?azienkowskiej, powo?ując si? na jeden z punktów umowy podpisanej w zimie z ?ódzkim Widzewem, postanowi? zrezygnowa? z us?ug walczącego z kontuzją ści?gna Achillesa Tomasza ?api?skiego, ale teraz, gdy popularny "?apa" wznowi? ju? treningi z pierwszym zespo?em Legii, warszawski szkoleniowiec nie wyobra?a sobie swojego zespo?u bez tego doświadczonego stopera. "Nie ma drugiego pi?karza w naszym kraju, który dysponowa?by tak wspania?ym odbiorem pi?ki" - chwali? na ostatniej konferencji prasowej zalety ?api?skiego trener Smuda, który stara? si? te? rozwia? wszelkie insynuacje dotyczące nie najwy?szej formy pi?karza. "?api?ski jest profesjonalistą nie na pó? gwizdka, lecz na dwa gwizdki. Ca?y ?mudny okres rehabilitacji przepracowa? bardzo sumiennie i jestem przekonany, ?e gdy wybiegnie na boisko
zaprezentuje wysoką form?. Na pewno przyda si? w moim zespole." Jeśli ?api?ski pozytywnie przejdzie testy medyczne, na boisku w koszulce Legii zobaczymy go zapewne po przerwie przeznaczonej mecze reprezentacji z Bia?orusią i Walią.


3
© 1999-2022 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.