fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA

Powstała Rady Pamięci i Historii Legii Warszawa

źródło: Legia Warszawa - Wiadomość archiwalna

Legia Warszawa powołała Radę Pamięci i Historii jako organ doradczy zarządu klubu do spraw związanych z kwestiami historycznymi, przede wszystkim związanymi z Muzeum Legii Warszawa. Zadaniem rady będzie realizowanie i wspieranie celów takich jak gromadzenie i trwała ochrona dóbr dziedzictwa Legii Warszawa o charakterze materialnym i niematerialnym oraz upowszechnianie jej tradycji i historii.Rada Pamięci i Historii Legii Warszawa jest organem kolegialnym powoływanym na dwuletnią kadencję. Obecnie tworzą ją: Adam Dawidziuk, Robert Piątek, Grzegorz Karpiński (wymienieni członkowie wspólnie ze śp. Kustoszem i Twórcą Muzeum Legii Warszawa Wiktorem Bołbą są autorami Księgi Stulecia Legii Warszawa) oraz przedstawiciel delegowany przez Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa Tomasz Łankiewicz.Wszyscy członkowie Rady Pamięci i Historii Legii Warszawa od wielu lat są związani ze środowiskiem klubu oraz dysponują szczególną wiedzą i zasługami dla jego społeczności.

Do kompetencji Rady będą należały m.in.:

- zarządzanie, rozwój i promocja Muzeum Legii Warszawa, aktywne uczestnictwo w projektach klubu w zakresie tradycji i historii,
- organizacja spotkań z osobami mającymi istotne znaczenie dla dziejów Legii,
- działalność wystawiennicza i oświatowa,
- rekomendowanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Muzeum,
- rekomendowanie osób do nadawania tytułów honorowych o szczególnych zasługach dla klubu oraz upowszechnianie wiedzy o klubi

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.