NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Wtorek, 21 listopada 2000 r. godz. 16:41

To jeszcze nie koniec pi?karskiej jesieni

Poll

Jeszcze nie zdą?y?em dobrze wytrze?wie? po opijaniu 3:0 z Amicą kiedy pi?karze z Lubina zrobili nam wspania?y prezent. Zag??bie pokona?o 4:2 krakowską Wis?? i dru?yna z po?udnia która ju? tydzie? temu chcia?a si? wita? z gąską (czyt. mistrzostwem) na razie straci?a tytu? mistrza jesieni na rzecz Pogoni Szczecin. Mecz Wis?a : Legia by? dla naszej dru?yny meczem o wszystko. Ewentualna pora?ka oznacza?a 11-sto punktową strat? do Wis?y i praktycznie po?egnanie z tytu?em mistrza. Teraz zrobi?o si? nagle 5 punktów i sprawa mistrzostwa jest nadal otwarta. Jak wida? nasi zawodnicy lubią gra? z no?em na gardle i pomyśle?, ?e zdziesiątkowana kartkami i kontuzjami Legia grając w 10-tk? omal nie pokona?a Wis?y na jej w?asnym boisku. Powiem szczerze, ?e po czerwonej kartce dla Adama Majewskiego i wyrównującej bramce
dla Wis?y nie wierzy?em, ?e Legia uratuje w Krakowie cho?by punkt. Jednak mo?na! Gdyby w meczach z Orlenem, Górnikiem, czy GKS pi?karze Legii pokazali 50% zaanga?owania z Krakowa, dzisiaj ju? mo?na by by?o oszcz?dza? kas? na wyjazdy na mecze eliminacyjne LM, a tak nadal odrabiamy straty, ale co najwa?niejsze robimy to i są realne szanse na sukces. Ta kolejka by?a w ogóle mi?a, podobnie jak ostatnia kolejka jesieni w poprzednim sezonie. Przegrywając w Wodzis?awiu Hoop Polonia straci?a w zasadzie szans? na obron? tytu?u mistrza, co cieszy bo jak ju? kiedyś pisa?em je?eli ju? przegra? to z Pogonią czy Wis?a, ale nie Hoopem. Jest wi?c ca?kiem dobrze, do pe?ni szcz?ścia brakuje jeszcze sukcesów w Pucharze Polski i Pucharze Ligi. Ten pierwszy jest oczywiście wa?niejszy i chyba zadanie ?atwiejsze. Z mocniejszych dru?yn w PP zosta? jedynie Hoop Polonia, która gra najbli?szy mecz w Wodzis?awiu :-) . Zdobycie PP daje prawo gry w Pucharze UEFA i niewątpliwie jest tytu?em presti?owym, dlatego uwa?am, ?e mecz ze Śląskiem Wroc?aw nale?y potraktowa? naprawd? bardzo powa?nie. Wroc?awska dru?yna podbudowana wysoką wygraną z Widzewem mo?e okaza? si? wymagającym przeciwnikiem, a w razie wpadki okazji do rewan?u nie b?dzie. Co do meczu w PL z krakowską Wis?ą wystarczy powtórzy? wynik z ligi. Puchar Ligi to przede wszystkim pieniądze i chyba tu specjalnie motywowa? pi?karzy nie trzeba. Obecne k?opoty Daewoo na pewno nie sko?czą si? zbyt szybko. Firm? czeka restrukturyzacja i chocia? nie wierz? w jej upadek to z pewnością b?dzie mia?a wa?niejsze problemy ni? transfery w Legii. I w?aśnie tu chc? dotkną? tej bolącego nerwu. Otó? mo?e wielu nie podzieli mojej opinii, ale sądz?, ?e bez jakichkolwiek wzmocnie? mistrzostwa zdoby? si? nie uda. W obecnej sytuacji ?awka rezerwowych jest w zasadzie pusta. Przeanalizujmy po kolei formacje dru?yny. Problem bramki mamy za?atwiony na
d?ugo. Zbigniew Robakiewicz jest w wyśmienitej formie, a zast?pujący go Wojciech Kowalewski jest m?ody, utalentowany i niewiele mu ust?puje pod wzgl?dem umiej?tności. Ju? w obronie zaczyna si? niestety ból. Co prawda duet Jacek Zieli?ski i Maciej Murawski spisuje si? doskonale, ale na tym koniec. Brak jednego z nich powoduje, ?e w obronie Legii robi si? pot??na wyrwa. Nie wiadomo co z Rafa?em Siadaczką, co do Paw?a Wojtali nie chc? si? wypowiada? bo jego gra jest beznadziejna. W sytuacji gdy na boisku zabraknie jednocześnie Jacka Zieli?skiego i Macieja Murawskiego mo?e zdarzy? si? piek?o. Wida? to by?o wyra?nie w meczu z Orlenem. Ca?e szcz?cie coraz lepiej
zaczyna gra? Jacek Magiera, dzi?ki niemu w meczach z Orlenem i Wis?ą nie spotka?o nas nieszcz?ście. Obrona wymaga wi?c znaczącego wzmocnienia. Gdyby do gry i dawnej formy wróci? Tomasz ?api?ski by?o by po problemie, ale co jak nie wróci? Co do linii środkowej to tu nie ma ?adnego problemu, gdy na wiosn? wrócą wyleczeni Citko, Czereszewski i Piekarski b?dzie to najsolidniejsza w naszej lidze formacja. Franek Smuda czyni cuda i jeśli chodzi o Marcina Mi?ciela to chyba rzeczywiście coś w tym jest. Ze zmanierowanego, nieskutecznego i pozbawionego ambicji pi?karza zrobi? prawdziwego zakapiora powodującego pop?och w defensywie rywali. Niestety w przypadku Czarka Kucharskiego te? chyba mamy doczynienia z cudami. Chocia?by to jak zdo?a? on nie strzeli? bramki w ostatnim meczu mając spokojną pi?k?
na 6 m przed pustą bramką i nie b?dąc atakowanym przez nikogo. Co z tego, ?e Mi?ciel ogra 2 obro?ców i po?o?y bramkarza jak jego partner z ataku ma k?opoty z trafieniem do pustej bramki. To nie jest pierwszy taki mecz w wykonaniu Czarka Kucharskiego. Jego nieskutecznoś? po prostu dyskfalifikuje go z I-ej ligi. Co by by?o gdyby np. Legia gra?a przeciwko Udinese i taka sytuacja trafi?a by si? w meczu tylko raz ?!?. Je?eli podczas przerwy zimowej Kucharski nie poprawi swojej skuteczności, na wiosn? musi zastąpi? go ktoś inny. Tak w mojej skromnej opinii wygląda sytuacja kadrowa w Legii. Jak wida? zarząd klubu nie musi szykowa? na transfery jakichś gigantycznych sum. Trzeba raczej poszuka? m?odych utalentowanych graczy za wschodnią i po?udniową granicą. Tak?e w Brazylii gdzie istnieje niewyczerpane ?ród?o talentów pi?karskich. W?asnych wychowanków wobec zaniedbania szkolenia m?odzie?y w latach 90-tych mo?na si? spodziewa? dopiero za kilka lat (jeden
Jarz?bowski wiosny nie czyni). Dlatego sugerowa?bym w?odarzom Legii takie zaj?cie na przerw? zimową zamiast kombinacji przy zmianie trenera. Franciszek Smuda ma autorytet wśród pi?karzy i kibiców jego ewentualna dymisja mo?e drastycznie pogorszy? przyzwoite od jakiegoś czasu relacje w?adze klubu - kibice. Natomiast bardzo rzeczowo postawi? spraw? prezes Legii mówiąc o ostatnich trzech meczach rundy jesiennej. Poniewa? jednak Legia nie straci?a szans na tytu? mistrza Polski, a po ostatnim meczu i pora?ce Wis?y w Lubinie szanse te znacznie wzros?y oczekuj? jednoznacznej deklaracji o pozostaniu Franciszka Smudy w Legii. Runda wiosenna b?dzie ?atwiejsza od jesiennej. Po pierwsze g?ówny nasz rywal do mistrzostwa Wis?a Kraków (tak, tak uwa?am ?e Wis?a) wszystkie trudne mecze (Legia, Polonia, Pogo?, Amica, Widzew) gra na wyjazdach, a Legia oprócz Amiki u siebie. Poza tym jest nadzieja, ?e przerwa zimowa uwolni wreszcie Legi? od plagi
kontuzji.Ten sezon jest naprawd? bardzo interesujący. Stworzenie jednej drugiej ligi zamiast paranoidalnej sytuacji dwóch grup powoduje, ?e tworzy si? ca?kem przyzwoite zaplecze dla ekstraklasy. B?dzie to nied?ugo widoczne tak?e w ektraklasie. Bo poziom drugiej ligi podniós? si? i to wyra?nie. Niedawno ogląda?em mecz w drugiej lidze mi?dzy Odrą Opole a Ceramiką Opoczno i powiem szczerze ?e poziom meczu wraz z jego oprawą zrobi? na mnie wra?enie biorąc pod uwag?, ?e jest to II-a liga polska to powia?o Europą. Ciekawie wygląda te? uk?ad tabeli. Mo?e si? zdarzy?, ?e w przysz?ym sezonie b?dziemy mieli lokalnego rywala w ekstraklasie w pobliskim Nowym Dworze. Ciekawie wyglądają te? rozgrywki w 3-cich ligach. Wszystko wskazuje, ?e po 17-stu latach do II ligi powróci dawny rywal Legii z ekstraklasy warszawska Gwardia. Do II-ej ligi ma szanse wejś? wiele klubów które w historii polskiego futbolu odgrywa?y kiedyś bardzo istotną rol?. Po spektakularnym powrocie Zag??bia Sosnowiec realne szanse na awans mają Cracovia, Arka i Mied? Legnica. Nie ukrywam by?oby ciekawie gdyby na Rac?awicką zawita?y Cracovia czy Arka. B?dą podwójne emocje, na boisku i kto wie czy nie wi?ksze poza nim. Mimo, ?e mam sporo zastrze?e? do polityki PZPN, to obiektywnie trzeba przyzna?, ?e rozwiązanie spraw praw transmisji i doko?czona reforma rozgrywek wnosząca wiele urozmaice? i likwidująca wiele archaicznych rozwiąza? sprawiają, ?e polska liga staje si? powoli profesjonalną i przypominającą inne europejskie ligi. Do tego dosz?y jeszcze sukcesy reprezentacji i doskona?e wyst?py Polaków za granicą zw?aszcza w Bundeslidze. Wygląda, ?e proces odbijania si? od dna, który w naszej pi?ce trwa ju? od kilku lat zaczyna przyspiesza?. Lata 70-te to pasmo sukcesów polskiego futbolu, druga po?owa lat 80-tych to systematyczne do?owanie polskiego futbolu. Na początku lat 90-tych przysz?o kompletne za?amanie. Potem by? marazm przerwany tylko olimpijskim srebrem i swoma epizodami Legii w europejskich pucharach. W ostatnich eliminacjach ME Janusz Wójcik przywróci? nadziej? polskim kibicom, a jego nast?pca mimo wielu obaw utrwali? tą tendencj?. Je?eli nawet w 2002 roku jeszcze si? nie uda odnieś? spektakularnego sukcesu (chocia? w sam awans wierz?). To w 2006 MŚ odb?dą si? w Niemczech, przecie? to w?aśnie tam wszytko si? zacz??o w 1974. Te stadiony są przekle?stwem dla wielu europejskich klubów i reprezentacji, ale dla Polski są chyba najszcz?śliwsze.


1
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.