NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Środa, 8 listopada 2000 r. godz. 17:36

Ca?a Polska widzia?a...

Jacek Filipiuk

Ju? w ten weekend na stadion Wis?y wybiegną jedenastki "Bia?ej Gwiazdy" i Legii. Nie przypadkiem pisz? ten artyku? przed meczem z krakowianami. Siedem lat temu w?aśnie po zwyci?stwie z Wis?ą, Legia zdoby?a po 23 latach upragniony tytu? Mistrza Polski, który jak si? pó?niej okaza?o zosta? skradziony przez Polski Związek Pi?ki No?nej.Kiedy nadesz?a ostatnia kolejka ekstraklasy a w?aściwie przed nią ?KS mia? tyle samo punktów co Legia, lecz gorszy stosunek bramkowy. W ostatniej kolejce podejmowa? Olimpi? Pozna? i, ?eby zdoby? mistrzostwo Polski musia? wygra? wysoko. Natomiast Legia zmierzy?a si? w Krakowie z Wis?ą.Rozpocz?cie meczów ?KSu z Olimpią i Wis?y z Legią zaplanowano na godzin? 17:00. Tera?niejszy prezes PZPN s?dziujący mecz w ?odzi rozpoczą? spotkanie o 60 sekund pó?niej. Do przerwy Legia wygrywa?a 2:0 a ?odzianie strzelili Olimpii 3 gole nie tracąc ?adnego. W 70 minucie meczu w Krakowie Legia ustali?a wynik meczu na 6:0 dla "wojskowych". Legioniści cieszyli si? z mistrzostwa, bowiem w ?odzi ?KS wygra? 7:1, lecz ta zdobycz bramkowa nie starczy?a do si?gni?cia po najwy?sze trofeum. Kiedy Legia świ?towa?a mistrzostwo w Konstancinie w ośrodku wypoczynkowym Kodaka, rozjuszeni kibice Wis?y zacz?li gromadzi? si? pod budynkiem klubowym krakowskiego klubu.

Nast?pnego dnia - w poniedzia?ek obradowa?a Prezydium PZPN, jak si? okaza?o obrady trwa?y tydzie?, fina? ich by? katastrofalny, ale o tym za chwil?. Po pami?tnej niedzieli wielka presja cią?y?a na Listkiewiczu arbitrze meczu ?KS 7 - 1 Olimpia. Prezes Olimpii Boles?aw Krzy?ostaniak oskar?y? na ?amach "Gazety Wyborczej" s?dziego Listkiewicza o wypaczenie wyniku. Natomiast arbiter spotkania w Krakowie - Marian Dusza z Katowic nie mia? ?adnych zastrze?e? co do uczciwości tego meczu: "Mecz móg? si? bramki pad?y ?adne, z takich sytuacji, ?e trudno nie strzeli?. Wszystkie gole zosta?y zdobyte zgodnie z przepisami a rzut karny podyktowa?em po ewidentnym faulu. Czy widzia?em powody zastosowania paragrafu 23 regulaminu, ?e mo?na przerwa? mecz jak zachodzi podejrzenie nie sportowego zachowania pi?karzy? Nie! Na boisku walczono zdecydowanie i powodow do przerwania spotkania nie widzia?em" -stwierdzi?. Po feralnej niedzieli kluby zacz??y kara? zawodników, t?umaczy? postaw?, zwala? win? pora?ki na s?dziego. Po pami?tnej kolejce PZPN zaczą? gorliwie obradowa?, zwo?ywa? posiedzenia i tak sprawy toczy?y si? na okrąg?o. A pod siedzibą PZPN przy Al. Ujazdowskich gromadzili si? sto?eczni fani skandując: "Legia Mistrzem Polski". Ró?ne posiedzenia i obrady, dyskusje do których nie ma sensu si? odwo?ywa? trwa?y tydzie?. Najwa?niejsze jest zako?czenie ca?ej sprawy. Wiceprezes PZPN Ryszard Kulesza wypowiedzia? s?ynne s?owa: "Ca?a Polska widzia?a...". Mistrzem Polski zosta? wybrany przy "zielonym stoliku" a by? nim trzeci w tabeli pozna?ski Lech. A dla Legii tytu? po prostu skradziono.Rok pó?niej "wojskowi" potwierdzili, ?e są w bardzo dobrej formie i, ?e nies?usznie odebrano im mistrzostwo Polski . Mianowicie z tym samym "szkieletem" dru?yny w 1994 roku legioniści si?gn?li po najwy?sze trofeum w lidze.W sezonie 1999 w meczu Widzew - ?KS ?odzianie wygrali w dziwnym stylu 5:0. Po meczu pytany o jego przebieg Ryszard Kulesza stwierdzi?, ?e nie dopatrzy? si? niczego co by udowodni?o, ?e na boisku by?a prowadzona nie sportowa walka. Dziwne by?y puszczane przez Wypar?? bramki, który jakoś dziwnie k?ad? si? na ziemi. Kibice ?KS skandując: "sprzedawczyki", opuścili przedwcześnie widzewski stadion. Dziwne derby, dziwne bramki, a Widzew zagra? w Lidze Mistrzów. Gdyby ?odzianie strzelili jedną bramk? mniej w presti?owych rozgrywkach zagra?a by Legia. Dziwna sytuacja, ...jakaś dziwna ta polska pi?ka...Reasumując i wracając do g?ównego tytu? zosta? Legii po prostu skradziony przez pajaców (tu przepraszam za określenie) z PZPNu. Nie mając pe?nych dowodów, nie mo?na wskazywa? winnego. Pytam si? Szanownego Pana Listkiewicza Micha?a, czy do?o?y? pan wszelkich stara?, aby Legia ten tytu? odzyska?a? Przecie? to by?o pana chwytem przed wyborami na prezesa PZPN.


2
© 1999-2021 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.