NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Piątek, 8 września 2000 r. godz. 18:41

Przed pĂł?metkiem rundy jesiennej

Poll

Przed nami 7-ma kolejka ekstraklasy, co oznacza, ?e po najbli?szym meczu minie po?owa rundy jesiennej sezonu 2000/2001. Z tej okazji warto zrobi? ma?y rekonesans i zastanowi? si? nad dalszymi perspektywami.

Sytuacja nie jest dobra, wprawdzie po 6-ciu kolejkach Legia znajduje si? nadal w ścis?ej czo?ówce, to jednak gra naszej dru?yny pozostawia wiele do ?yczenia. Ze wszystkich dotychczasowych meczów chyba najbardziej ?al punktów straconych w Warszawie w meczu z Górnikiem. Jednak nawet te dwa punkty nie nastraja?y by zbyt optymistycznie. Mieliśmy dotychczas przegląd wszystkich przeciwników z naszej ligi. Od kompletnych outsiderów po czo?ówk?. Jednak tych pierwszych by?o zdecydowanie wi?cej. Jedyny mecz z czo?ową dru?yną to szczeci?ski pojedynek "przyja?ni" z Pogonią. Pozosta?e rozgrywaliśmy z przeciwnikami zdecydowanie s?abszymi, co wyra?nie pokazuje tabela. A? trzy remisy to sporo. Du?ym plusem jest fakt, ?e w tym sezonie Legia nie zosta?a jeszcze pokonana, ale trzeba pami?ta?, ?e system punktowania 2;1;0 jest ju? przesz?ością i lepiej wychodzi si? na przegrywając i wygrywając mecz ni? obydwa remisując.

Niestety wida? wyra?nie, ?e od dobrego wyst?pu przeciwko Pogoni forma naszej dru?yny systematycznie do?uje i obawiam si?, ?e stoi przed nami widmo wiosny tego roku. Przejście GKS w PL nie jest dla mnie jakimś wspania?ym przeb?yskiem. Po pierwsze styl kiepski, przeciwnik kiepski itd. Mecz w Katowicach by? lepszy od pierwszego w Warszawie g?ównie za sprawą nieobecnych wtedy Jacka Zieli?skiego i Bartka Karwana. Najbardziej przera?ające jest to, ?e do?owac zaczynają zawodnicy, z którymi w ostatnim czasie nie by?o problemów. Chodzi mi tutaj o Marka Citk? i Radka Wróblewskiego. Na początku sezonu obaj byli mocnymi punktami w naszej dru?ynie, teraz coś si? z ich grą popsu?o. Miejmy nadziej?, ?e na najtrudniejszą ko?cówk? rundy zdo?a wyleczy? kontuzj? Mariusz Piekarski, którego brak wida? dopiero teraz gdy zabrak?o go na boisku. Bez niego w środku pola nie ma kto rozbija? ataków rywali. Przesuni?cie Ma?ka Murawskiego do pomocy, powoduje momentalne zagro?enie w naszej obronie, gdy? sam Jacek Zieli?ski - mimo swojej znakomitej gry (w Katowicach wspania?y wyst?p) ataków rywali nie zatrzyma. Mog? ju? śmia?o powiedzie?, ?e pozbycie si? Piotra Mosóra, by?o powa?nym b??dem Franciszka Smudy. Zast?pujący go Wojtala i Siadaczka są od niego o wiele s?absi. Szkoda, bo przypomina mi si? czas gdy Legia mia?a w obronie czterech pi?karzy klasy Jacka Zieli?skiego, ale to ju? dawne czasy...

Kolejne wzmocnienia na razie wzmacniają rezerwy, oczywiście poza Giuliano, który wniós? w gr? Legii wreszcie nieco finezji i szybkości. Sprowadzony Czarek Kucharski na razie spisuje si? kiepsko, mimo strzelonej bramki w meczu GKS Katowice. Dobrze chocia?, ?e wida? jego zaanga?owanie w gr? i je?eli równie dobrze przyk?ada si? do treningów to mo?e niebawem odzyska dawną form?. Niewiadomo co Bartkiem Karwanem. Czy na mecz w Katowicach spią? si? pod wp?ywem gwizdów kibiców swojego poprzedniego klubu, czy mo?e teraz b?dzie tak gra? co mecz - dobrze by by?o.

Zbli?a si? mecz z Odrą i g?owy za 3 punkty obcią? bym nie da?. Wszak to dru?yna podobna do Górnika (nawet wy?ej w tabeli o w pozycje), kto zagwarantuje, ?e nie powtórzy si? scenariusz z meczu z Zabrzem. Czy dru?ynie zaczyna brakowa? si?, nie sądz?. Wida? wyra?nie, ?e Legioniści są w stanie utrzymywa? do ko?ca przyzwoite tempo. Tylko dlaczego ca?y czas grają na stojącą, tracąc czas na bezproduktywne podania. Po meczu z Odrą najpowa?niejszy sprawdzian tej rundy (mo?e poza meczem z Wis?ą). Polonia jest zespo?em o wiele gro?niejszym od Pogoni Szczecin, zw?aszcza ?e wystąpi w niej (jeszcze) Olisadebe, który jest szalenie niebezpieczny. Potem b?dzie sporo trudnych meczy m.in z Amicą, Orlenem czy na finisz rundy z Wis?ą. Je?eli nasi pi?karze b?dą gra? tak jak w trzech ostatnich meczach widz? środek tabeli na koniec rundy jesiennej. Mo?e niektórzy uznają moje s?owa za czarnowidztwo, oby. Chcia?bym si? myli?. Szkoda by by?o zmarnowa? dobrze rozpocz?ty sezon.


1
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.