NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Poniedziałek, 28 sierpnia 2000 r. godz. 18:58

Przyjaciele z Pogoni?

Marmar

Mecz na szczycie Pogo?-Legia mia? niezwyk?ą opraw?: 20 000 confetti, race, meksyka?ska fala, dziesiątki atrakcji. A na boisku dwie dru?yny, których kibice tworzą najsilniejszą zgod? w Polsce. No w?aśnie - tworzą czy tworzyli?

Bo reakcje szczeci?skiej publiki wcale nie wskazywa?y, ?e daje ona w?aśnie koncert przyja?ni. Rozumiem, mo?na bucze? przy akcjach gości. Stawka meczu jest przecie? ogromna, a zwyci?zca bynajmniej nie jest oboj?tny. Rozumiem, aczkolwiek nie pochwalam, poniewa? przypominam sobie wiele przyk?adów zgo?a odmiennych reakcji warszawskich kibiców na meczach z Pogonią odbywanych przy ul. ?azienkowskiej (cho?by "Pogo?, Pogo?" po bramkach dla Legii).

Jednak przeciąg?e gwizdy ?egnające schodzących z boiska Czereszewskiego i Citk? z pewnością nie kwalifikują si? do zachowa? typowych dla "meczów przyja?ni". I prosz? mi nie kitowa?, ?e szczeci?ska "?yleta" nie jest w stanie w takich momentach zapanowa? nad 20 tys. - co prawda w du?ej cz?ści b?dących pierwszy raz w ?yciu na meczu - ludzi. Jeśli nawet tak jest, to tym gorzej dla niej.

W tym kontekście wy?ania si? ciekawy problem socjologiczny pt.: jak trwa?a jest zgoda dwóch grup, które po wielu latach rywalizacji o troch? inne cele, nagle dostrzegają ?e cel jednych sta? si? to?samy z celem drugich. Sobotnie zachowanie Szczecinian wydaje mi si? nawet logiczne: zgoda zaczyna si? w takich sytuacjach chwia? !!!

Czy p?knie? To pewnie zale?y najbardziej od Warszawiaków. Pytanie jest tym ciekawsze, ?e ju? teraz wiadomo, i? wiosenny mecz z Pogonią b?dzie mia? jeszcze wi?kszy ci??ar gatunkowy. O kontynuowaniu zgody zadecyduje tzw. legijna starszyzna. Prawdopodobnie zresztą ju? zdecydowa?a, a treś? decyzji jest w du?ej mierze zale?na od przebiegu pomeczowych uroczystości. Ja w ka?dym razie, skromny kibic, nie znający si? na tajnikach kibicowskiej dyplomacji, czuj? si? zwolniony z obowiązku piania z zachwytu nad udanymi interwencjami Radka Majdana przy ul. ?azienkowskiej. Zw?aszcza, ?e wódki z nikim ze Szczecina nie pi?em. Jednak jedno mog? przyrzec: nie b?d? gwizda? kiedy z boiska b?dzie schodzi? Szubert czy G?sior. Bo mimo wszystko lubi? Pogo?.


2
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.