fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA

Przepis o młodzieżowcu pozostaje bez zmian

Woytek, źródło: PZPN

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął w piątek uchwałę w sprawie zasad udziału zawodników młodzieżowych w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2023/2024. Przepisy pozostały dokładnie takie same, jak w trwających rozgrywkach.Każdy klub uczestniczący w PKO BP Ekstraklasie jest zobowiązany do zapewnienia udziału w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie, przy czym:

a) w przypadku rozegrania przez zawodników młodzieżowych w jednym meczu łącznie więcej niż 270 minut, w ewidencji danej drużyny zostanie uwzględnione jedynie 270 minut rozegranych w tym meczu;
b) minuty rozegrane w doliczonym czasie gry w pierwszej i drugiej połowie zawodów nie są uwzględniane w ewidencji.

Przykład: W meczu ekstraklasy zawodnicy młodzieżowi jednej z drużyn rozegrali łącznie 360 minut. W ewidencji tej drużyny zostanie uwzględnione jedynie 270 minut rozegranych przez zawodników młodzieżowych w tym meczu.

W przypadku rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy.

Przykład: W sezonie 2023/2024 zawodnik posiadający obywatelstwo polskie i urodzony w roku 2002 lub młodszy spełnia kryteria wymagane do uznania za zawodnika młodzieżowego.
Przykład: W sezonie 2023/2024 zawodnik posiadający obywatelstwo polskie i urodzony w roku 2001 nie spełnia kryteriów wymaganych do uznania za zawodnika młodzieżowego.
Przykład: W sezonie 2023/2024 zawodnik posiadający obywatelstwo niemieckie i urodzony w roku 2003 nie spełnia kryteriów wymaganych do uznania za zawodnika młodzieżowego.

W sytuacji, gdy klub uczestniczący w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy nie spełni w danym sezonie tego wymogu, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty na rzecz PZPN w wysokości:

a) 3.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;
b) 2.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;
c) 1.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;
d) 500.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.

Suma wpłat, o których mowa powyżej, zostanie przeznaczona na wskazane przez PZPN zadania związane ze szkoleniem młodzieży. Opłaty wnosi się w terminie 30 dni od zakończenia sezonu rozgrywkowego. Brak realizacji opłaty w terminie może być przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisje Dyscyplinarną PZPN i/lub Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN.

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.