NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Poniedziałek, 29 maja 2000 r. godz. 21:02

Si?gn?liśmy dna

Wywiad z: Jacek Zieli?ski, źródło: Gazeta Wyborcza

Wywiad z Jackiem Zieli?skim.Maciej Weber: - Mówi?o si?, ?e nie wszyscy legioniści pod koniec rozgrywek wykazywali maksimum zaanga?owania. Co na ten temat mo?e powiedzie? kapitan zespo?u?

Jacek Zieli?ski: - Walczyliśmy. Liczyliśmy jednak, ?e uda nam si? strzeli? gola tak jak przeciwko Ruchowi w Chorzowie. Niestety, to Wis?a zdoby?a bramk?, a pó?niej si?gn?liśmy dna.

- Pod jakim wzgl?dem?

- Przede wszystkim psychicznym. Zabrak?o wiary, ?e jesteśmy w stanie odwróci? niekorzystny rozwój wydarze?.

- Trener Smuda zapowiada du?e zmiany w sk?adzie. Czy są rzeczywiście potrzebne.

- To nie jest pytanie do mnie. Zastanawia? si? powinni dzia?acze.

- Byliście ?le przygotowani do rundy wiosennej?

- Pod wzgl?dem motorycznym niczego nam nie brakowa?o. Gwo?dziem do naszej trumny by? mecz z Polonią. Spodziewaliśmy si? przejś? t? przeszkod? i nast?pne spotkania mia?y by? dla nas fraszką. Niestety, sta?o si? zupe?nie inaczej.

- Pi?karze wcześniej odporni psychicznie mi?kną dopiero po przyjściu do Legii. Dlaczego tak si? dzieje?

- Wiadomo, ?e tu poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Tak?e my od siebie musimy oczekiwa? bardzo du?o. W przypadku niepowodze? dochodzi do takich sytuacji jak teraz.

- Wasz start w europejskich pucharach zale?y ju? tylko od postawy Wis?y w spotkaniach z Amicą.

- Mam nadzej?, ?e Legia przystąpi do meczów w pucharach, mając czystą kart? i da rad? zrewan?owa? si? za dotychczasowe niepowodzenia. Musimy odzyska? kredyt zaufania.

- Pami?ta Pan tak z?e zako?czenie sezonu dla Legii?

- Dwa lata temu nie zakwalifikowaliśmy si? do pucharów. Na pewno jednak obecny to jeden z dwóch najgorszych sezonów.

- Czy rozmawiano ju? z Panem na temat pozostania w Legii?

- Nie wiem, czy istnieje taka potrzeba. Niech martwią si? ci, którym ko?czą si? kontrakty. A ja mam wcią? wa?ną umow?.

Rozmawia? Maciej Weber


1
© 1999-2023 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.