NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Środa, 21 czerwca 2000 r. godz. 21:29

Chc? gra?

Wywiad z: Wojciech Kowalewski, źródło: Nasza Legia

Wywiad z Wojciechem Kowalewskim
?ukasz A. Kowalski: - Wró?my do momentu, w którym dowiedzia?eś si?, ?e do pierwszej dru?yny do?ącza Bogus?aw Wyparto. Co wtedy czu?eś?

Wojciech Kowalewski: - Na pewno nie by? to moment, w którym czu?em zbyt wielką ochot? do pracy, ale chyba ka?dy na moim miejscu czu?by si? podobnie. Potem jednak doszed?em do wniosku, ?e musz? trenowa? tak, jak trenowa?em do tej pory. Skoro trener zadecydowa?, ?e mam gra? i trenowa? z drugą dru?yną, to tak musia?o by?. Na pewno nie mia?em zamiaru przesta? przyk?ada? si? do swoich obowiązków.

- Jak myślisz, dlaczego trener podją? taką decyzj?? Mo?e zadecydowa?a o tym Twoja nienajlepsza postawa na obozie przygotowawczym w Tunezji?

- Meczów rozegranych tam nie mog? zaliczy? do najbardziej udanych, lecz nie sądz?, ?ebym dopuści? si? jakichś karygodnych b??dów. Ocena trenera by?ajednak taka, jaka by?a i postawi? on na Zbyszka Robakiewicza. Taka by?a potrzeba chwili, ja to rozumiem i nie mam o to pretensji do trenera Smudy. Jednak ściągni?cie w ostatniej chwili Bogusia Wypar?y by?o dla mnie bardzo przykre - poczu?em si? tak, jakby nikt na mnie nie liczy?. Poza tym nie mia?em ju? szans na ?adne ruchy, bo gdybym wiedzia?, ?e do Legii przyjdzie jeszcze jeden bramkarz, poprosi?bym o wypo?yczenie do innego klubu. A tak zosta?em na lodzie.

- Czy to w?aśnie trener Smuda podją? ostateczną decyzj?? Podobno w sprawach bramkarzy ostateczne decyzje podejmuje trener Kazimierski.

- Nie moją sprawą jest dociekanie - kto i dlaczego podją? taką decyzj?.

- A Ty czu?eś si? na si?ach, by gra? w ekstraklasie, w dodatku w klubie takim, jak Legia?

- Oczywiście. Czu?em si? i czuj? si? na si?ach, by sprosta? tym wymaganiom. Nie ukrywam zresztą, ?e mam propozycj? z klubu I-ligowego i to propozycj? gry. Ja nie b?d? si? k?óci? z trenerami, ale je?eli wszem i wobec mówi si? o dobru wszystkich zawodników, to ja powinienem dosta? szans? gry gdzieś wy?ej , ni? tylko w III lidze.

- Jak wi?c b?dzie teraz - b?dziesz koncentrowa? si? na treningach w Legii czy na znalezeiniu sobie nowego klubu?

- Na dzie? dzisiejszy wiem tylko, ?e mam jecha? na obóz do Strasz?cina z pierwszą dru?yną. Myśl?, ze na obozie lub kilka dni po nim wszystko si? rozstrzygnie, by wywalczy? sobie miejsce w Legii, jednak jeśli mi si? nie uda, to poprosz? o wypo?yczenie. W moim wieku siedzenie na ?awce to zawodowe zabojstwo. Musz? w ko?cu zaczą? gra? w meczach, które mają jakąś stawk?, ?eby si? ogra?, zdoby? doświadczenie. Tego na pewno nie da mi gra w dru?ynie rezerw, które walczą praktycznie tylko o utrzymanie.

- A jak oceniasz swoją postaw? w dru?ynie rezerw w tej rundzie?

- Uwa?am, ?e spe?ni?em swoje zadanie. Oczywiście nie ustrzeg?em si? b??dów, ale wi?kszych uchybie? nie pope?ni?em. Równie? w kilku meczach pomog?em dru?ynie. Nie jest to mo?e wielkie osiągni?cie, zwa?ywszy na to, ?e gra?em w III lidze, ale ja w sumie tego tak nie odbieram. Zawsze staram si? gra? najlepiej, jak tylko mog?, niezale?nie od ligi, wmktórej gram.

- Generalnie mo?na jednak powiedzie?, ?e zespó? rezerw zagra? poni?ej oczekiwa?. Du?o remisów zwyci?stw, nawet w tych meczach, w których byliście postrzegani jako faworyci.

- Ogólnie rzecz biorąc, to ?adna z ekip naszego klubu nie mo?e tego sezonu uzna? za udany, rezerwy równie?. Ja mam takie zdanie, ?e w naszej dru?ynie są zawodnicy, którzy w III lidze mogliby wygra? z ka?dym. Dlaczego nie wygrywali? Trenerzy na pewno dokonają analizy i wyciągną odpowiednie wnioski.

- Dariusz Kubicki obją? zespó? rezerw w trakcie sezonu. Czy coś zmieni?o si? w momencie jego przyjścia?

- Z drugim zespo?em zaczą?em trenowa? od po?owy rundy rewan?owej, a do tego jak amam trening indywidualny, tak ?e specjalnie nie przygląda?em si? tym treningom i nie zauwa?y?em w nich zmian. Mog? tylko powiedzie?, ?e trenera Kubickiego cechuje wielki entuzjazm, taki sportowy, boiskowy. Stara si? to przekaza? zawodnikom -jest to zjawisko na pewno oczekiwane i bardzo potrzebne.

- Patrząc jednak na wyniki, to to za du?o tego entuzjazmu nie przekaza?...

- To jest kwestia poszczegĂłlnych zawodnikĂłw, jak to to na nich wp?ywa.

- Dobrze, powiedz teraz, co masz zamiar robi? - bierzesz si? ostro do roboty i walczysz o miejsce w pierwszym sk?adzie?

- Nigdy nie stopniowa?em swojego zaanga?owania, nie by?o momentĂłw, ?e musia?bym sobie powiedzie? - teraz bior? si? do roboty. Zawsze pracuj? na takim soaym poziomie. a teraz? Skoro trener Smuda uzna?, ?e jesttem potrzebny i Legia nie chce si? mnie pozby?, to by? mo?e dostan? w ko?cu szans?. Wszystko w tym momencie zale?y ode mnie.

- A je?eli jednak Ci si? nie uda?

- Poprosz? o wypo?yczenie do innego klubu. Chc? gra?, nie chc? siedzie? na ?awie - to oczywiste.

Rozmawia? ?ukasz A. Kowalski.


3
© 1999-2021 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.