Trybuna nr 1 Trybuna nr 2 Trybuna nr 3 Trybuna nr 41. Organizatorem wyborów "Nazwy Trybun na Stadionie Legii Warszawa" jest przez Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa we współpracy z Serwisem legionisci.com.
2. Terminy głosowań:
    a) od 28.01.2010 do 03.02.2010 - wybór nazwy dla Trybuny nr 1 (trybuna północna, dawny Łuk od Łazienkowskiej);
    b) od 04.02.2010 do 10.02.2010 - wybór nazwy dla Trybuny nr 2 (trybuna wschodnia, dawna Otwarta/Żyleta);
    c) od 11.02.2010 do 17.02.2010 - wybór nazwy dla Trybuny nr 3 (trybuna zachodnia, obecna Kryta);
    d) od 18.02.2010 do 24.02.2010 - wybór nazwy dla Trybuny nr 4 (trybuna południowa, dawny Łuk od Kanałku).
3. Propozycje nazw dla poszczególnych Trybun mogą się powtarzać, jednak w przypadku wyboru nazwy dla jednej z Trybun, automatycznie zostaje ona wykreślona z propozycji nazw dla kolejnej Trybuny. Gwarantuje to wybór czterech różnych nazw Trybun.
4. Aby oddać ważny głos należy dokonać wyboru jednej z przedstawionych propozycji, podać swój prawdziwy adres e-mail i kliknąć w napis “Oddaję głos”.
5. Każda osoba, która odda głos, w ciągu kilku minut otrzyma na podaną skrzynkę e-mailową wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć aby potwierdzić oddanie głosu.
6. W przypadku braku potwierdzenia opisanego w pkt 5. głos nie zostanie zaliczony.
7. W przypadku nieotrzymania maila opisanego w pkt 5. należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: trybuny@legionisci.com.
8. Na potrzebny prawidłowego przeprowadzenia wyborów w czasie ich trwania w bazie wyborów zapisywane są adresy e-mail i numery IP.
9. Adresy e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu informowania o kolejnych etapach i wynikach wyborów, nie dłużej niż przez okres przeprowadzenia wyborów określony w pkt. 2.
10. Biorąc udział w wyborach uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.