Pełny ekran / Full screen
Autorzy zdjęć i przygotowanie: galleta i Piotr Galas
Data: 25 września 2009