REKLAMA

Stadion: Pozytywna decyzja prezesa UZP, wybrano inżyniera

Bodziach, źródło: własne / stadionlegii.pl - Wiadomość archiwalna

Po 30 dniach, prezes Urzędu Zamówień Publicznych podjął decyzję pozytywną - nie znalazł nieprawidłowości do przetargu na budowę stadionu Legii. Dzięki temu do rozpoczęcia budowy już tylko jeden krok. "Niebawem podpiszemy umowę ze zwycięzcą przetargu" - powiedział Legia LIVE! Janusz Kopaniak, dyrektor WOSiR. Wcześniej zwycięskie konsorcjum musi uzyskać gwarancje finansowe, ale jak udało nam się dowiedzieć, nie powinno to stanowić większego problemu.
"Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ekipa zostanie wprowadzona na plac budowy w pierwszej połowie listopada" - mówi Kopaniak.

Wybrano inżyniera

Ponadto wczoraj Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji wybrał Inżyniera dla zadania inwestycyjnego. Jest to uzupełniająca procedura względem zasadniczego przetargu budowlanego.

W tym przetargu, podobnie jak w postępowaniu budowlanym, jedynym kryterium była cena. Najniższą cenę zaoferowało (i zostało zwycięzcą) konsorcjum w składzie: ECM Group Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), BEG Ingenierie Polska Sp. z o.o. (członek konsorcjum).

Zadaniem konsorcjum sprawującego rolę Inżyniera jest m. in. pełnienie nadzoru nad budową stadionu w imieniu Zamawiającego (czyli Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji). Szczegółowo funkcja Inżyniera jest opisana w zamówieniu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej:
1. Sprawowanie funkcji Inżyniera, zgodnie z "Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego", pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko - polskie 2005 (tłumaczenie 1. wydania 1999), dla inwestycji pn. "Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie" z zakresem obowiązków przypisanych Inżynierowi w "Ogólnych Warunkach Kontraktu" zawartych w ww. publikacji oraz "Szczególnych Warunkach Kontraktu";

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych nad wykonywaniem Robót w ramach ww. inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych "Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego" wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy i funkcji "koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego", zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Prawo budowlane.


przeczytaj więcej o:
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.