REKLAMA
REKLAMA

Sąd umorzył postępowanie przeciwko Miklasowi

Woytek, źródło: legia.com - Wiadomość archiwalna

Warszawski Sąd Rejonowy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko prezesowi Legii Warszawa Leszkowi Miklasowi, wszczętego na wniosek Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa. SKLW zarzuciło prezesowi Legii, iż po meczu z Vetrą Wilno w dniu 9 lipca 2007 roku za pomocą środków masowego komunikowania, w wypowiedzi wyemitowanej przez telewizję TVN24 pomówił SKLW o przyczynienie się do powstania zamieszek podczas meczu w Wilnie oraz zdezawuował idee przyświecające stowarzyszeniu. Decyzja Sądu jest nieprawomocna. SKLW zaskarżyło postanowienie.

Sąd po dokonaniu analizy sposobu i okoliczności popełnienia czynu, a także motywacji jaka kierowała oskarżonym, nie dopatrzył się w zachowaniu Leszka Miklasa cech nagannych.

Sąd obciążył stowarzyszenie kosztami postępowania (300 zł). SKLW zostało zobowiązane również do zwrotu kosztów poniesionych przez pozwanego (614 zł).

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.