REKLAMA
REKLAMA

Legia wraca do herbu

Woytek, źródło: legia.com,własne - Wiadomość archiwalna

Informacją dnia jest powrót klubu do herbu z 1957 roku jako oficjalnego herbu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa. Klub oficjalnie potwierdził. "Konflikt przybrał w ostatnim czasie nieakceptowalne formy, stwarzając negatywny obraz Klubu i Warszawy w opinii publicznej. (...) Pan Paweł Kosmala zadeklarował w imieniu Klubu, że w akcie dobrej woli, nastąpi powrót do herbu z 1957 roku (jako oficjalnego herbu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa) od nowego sezonu rozgrywkowego, przy równoczesnym używaniu przez Klub również historycznego herbu z 1916 roku w działaniach marketingowych." - czytamy w komunikacie.

Komunikat Legii Warszawa:

W dniu 4 maja 2010 roku odbyło się spotkanie Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Przewodniczącej Rady Warszawy Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej i Prezesa Zarządu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa Pana Pawła Kosmali.

Omówiona została sytuacja wynikająca z trwającego od kilku lat konfliktu pomiędzy Klubem Piłkarskim Legia Warszawa i grupami kibiców tego Klubu skupionych wokół Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa (SKLW). Konflikt ten ogniskuje się wokół używania przez Klub od 2006 roku historycznego herbu Legii Warszawa używanego przez Klub w 1916 roku (rok założenia Klubu). Grupy kibiców skupione wokół SKLW, ale także wielu kibiców nie będących sympatykami Stowarzyszenia, postulują powrót do herbu z 1957 roku. Konflikt przybrał w ostatnim czasie nieakceptowalne formy, stwarzając negatywny obraz Klubu i Warszawy w opinii publicznej. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu podzieliły pogląd o konieczności jego zakończenia w imię dobra publicznego i w imię dobra Legii Warszawa. Pan Paweł Kosmala podziękował Pani Prezydent i Pani Przewodniczącej za dotychczasowe wysiłki zmierzające w kierunku zażegnania konfliktu.

Pan Paweł Kosmala zadeklarował w imieniu Klubu, że w akcie dobrej woli, nastąpi powrót do herbu z 1957 roku (jako oficjalnego herbu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa) od nowego sezonu rozgrywkowego, przy równoczesnym używaniu przez Klub również historycznego herbu z 1916 roku w działaniach marketingowych. Podkreślił równocześnie, że decyzję tę Zarząd Legii podjął, mimo jej nieracjonalności biznesowej dla Klubu.

Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i Pani Przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska przyjęły deklarację z uznaniem i zadowoleniem. Równocześnie wszyscy uczestnicy spotkania apelują do Stowarzyszenia o podjęcia zdecydowanych wysiłków zmierzających do:

- zaprzestania działań naruszających Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, zapisy regulaminu stadionu i innych właściwych przepisów przez grupy skupione wokół SKLW,

- zapewnienia, że emocje sportowe wyrażane przez grupy kibiców skupione wokół SKLW pozbawione zostaną elementów agresji słownej i wulgaryzmów,

- zaprzestania przez grupy kibiców skupione wokół Stowarzyszenia publicznego obrażania graczy, członków Zarządu i Właścicieli Klubu.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że nadrzędnym priorytetem działalności Stowarzyszenia musi być praca dla dobra Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa, jego kibiców i wszystkich mieszkańców Warszawy. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że władze Klubu, a także władze Warszawy będą tak ukierunkowanej aktywności Stowarzyszenia sprzyjać i je wspierać.

Legia Warszawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Komentarz LL!

Powrót do herbu 1957 roku można rozpatrywać w kategoriach jednej wielkiej porażki marketingowej KP Legia Warszawa. Przez niemal 3 lata władze klubu wciskały kit w postaci czarnego logo. 23 maja 2007 właściciele i zarząd KP Legia Warszawa poinformowali: "Pragniemy poinformować, iż KP Legia Warszawa powraca do korzeni swego istnienia, bowiem od tej chwili logotypem naszego Klubu będzie ten - pierwszy, historyczny – czarna tarcza z widniejącą na niej białą „eLką”". Pomijając fakt, że wariacja zaproponowana przez klub różni się od historycznego pierwszego herbu, wydawało się, że po przejęciu majątku upadającego Stowarzyszenia CWKS Legia pojawi szansa na powrót do herbu z 1957 roku. Niestety, mimo iż zdecydowana większość kibiców chciała powrotu do herbu, tak się nie stało. W naszej sondzie ponad 84% z 10099 osób uważało, że Legia powinna wrócić do czerwono-biało-zielonej tarczy. Na każdym kroku prezes Leszek Miklas podkreślał, że nie ma możliwości powrotu do herbu 1957 z powodu planowanego wejścia na giełdę i używania herbu przez inne sekcje klubu. "Nie przyjmiemy go jako oficjalnego herbu, bo prawa do niego ma kilkanaście innych sekcji poza piłkarską. My natomiast docelowo chcemy wejść na giełdę i już przy robieniu prospektu emisyjnego herb należący tylko i wyłącznie do nas jest podstawową rzeczą. To nie jest żadna złośliwość z naszej strony, chodzi tylko o względy biznesowe" - mówił Miklas 18 marca 2010 w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna. Mamy tylko jedno pytanie: Skoro - wbrew wszystkiemu - herb 1957 został oficjalnym i w sklepie klubowym od pewnego czasu można kupować pamiątki, to jak długo klub zamierza nadal równocześnie promować obecne logo w swoich działaniach marketingowych? Czemu ma to służyć?!

Serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom Legii Warszawa, którzy podobnie jak my, przez 3 lata pozostawali wierni prawdziwemu herbowi Legii Warszawa!

Redakcja LL!

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.