fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA

Rekomendacje wojewody w zakresie bezpieczeństwa

Woytek - Wiadomość archiwalna

Wojewoda Mazowiecki opublikował swoje rekomendacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa na stadionach w województwie podczas rundy jesiennej 2012. Domaga się w nich bezwzględnego przestrzegania warunków bezpieczeństwa, obecności służb porządkowych organizatora na wszystkich trybunach, odblokowania dróg i przejść ewakuacyjnych i zajmowania miejsc na trybunach zgodnie z numerem na bilecie.

Ponadto "osoba wnosząca oprawę meczową musi być obecna przy jej rozwijaniu i jest odpowiedzialna za to, że oprawa nie będzie wykorzystana jako element uniemożliwiający lub utrudniający rozpoznanie osób łamiących prawo". W sytuacji jeżeli do tego dojdzie, klub ma wydawać roczny zakaz klubowy na osobę, która wniosła oprawę...

Pełne wytyczne dla klubów i policji:

1. Kontynuowanie i zacieśnianie współpracy z Policją w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa w związku z organizacją imprez sportowych:

- organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się postępowań (art. 11 ust.2 ustawy o BIM);

2. Bezwzględne przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z Ustawy o BIM:
- na stadionie nie ma miejsc "wyjętych spod prawa";
- obecność służb porządkowych organizatora na wszystkich trybunach, także trybunie kibiców przyjezdnych;
- odblokowanie dróg i przejść ewakuacyjnych;
- zajmowanie miejsc na trybunach zgodnie z numerem na bilecie;
- oprawa meczowa (tzw. sektorówki) musi być uzgodniona w zakresie treści napisów z organizatorem;
- osoba wnosząca oprawę meczową musi posiadać ważny bilet, podlega identyfikacji przez organizatora i musi być obecna przy jej rozwijaniu;
- osoba ta jest odpowiedzialna za to, że oprawa nie będzie wykorzystana jako element uniemożliwiający lub utrudniający rozpoznanie osób łamiących prawo;
- jeżeli oprawa zostanie wykorzystana jako element uniemożliwiający lub utrudniający rozpoznanie osób łamiących prawo, to klub wyda zakaz klubowy na osobę wnoszącą, na okres co najmniej jednego pełnego sezonu piłkarskiego.

3. Profesjonalny dobór służb porządkowych i informacyjnych dokonujących zabezpieczeń imprez masowych, znajomość przepisów oraz właściwe przeszkolenie:
- stabilność osób wchodzących w skład służb porządkowych organizatora;
- współpraca z Policją w zakresie prowadzenia szkoleń służb porządkowych i organizacyjnych;
- reagowanie na każde przypadki łamania prawa lub regulaminu obiektu;
- uczestnictwo przedstawicieli służb porządkowych w procesach karnych.
- uczestnictwo przedstawicieli służb porządkowych w odprawach przed i po imprezie masowej.

4. Przestrzeganie przez organizatora obowiązku identyfikacji kibiców:
- dla klubów I ligi od 1 stycznia 2013 r. ( art.. 13 Ustawy o zmianie ustawy o BIM oraz niektórych innych ustaw)
- dla pozostałych (dotyczy meczów będących imprezami masowymi) od 1 stycznia 2014 r.
- odpowiedni system kontroli biletów (chodzi o identyfikację kibiców na podstawie biletu i przydzielonego miejsca);
- odpowiedni system monitoringu zapewniający identyfikację osób łamiących prawo;

5. Kontynuacja prac Zespołu Roboczego omawiającego przebieg poszczególnych kolejek piłkarskich w kolejnej rundzie rozgrywek:
- cotygodniowe spotkania przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji, Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, WBZK, Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

6. Prowadzenie weryfikacji wykazu stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie obrazu i dźwięku jest obowiązkowe:
- aktualnie w wykazie 9 obiektów;
KP Legia Warszawa SSA 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3
KSP Polonia Warszawa 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6,
Centralny Ośrodek Sportu TORWAR I 00-429 Warszawa ul. Łazienkowska 6a
Miejski Zarząd Obiektów Sportowych 05-800 Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4,
SSA "Dolcan Sport" 05-091 Ząbki ul. Słowackiego 21,
Wisła Płock SSA 09-400 Płock ul. Łukasiewicza 34,
Radomski Klub Sportowy "Radomiak 1910 SA" 26-600 Radom ul. Struga 63
Stadion Narodowy – Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o. (NCS) Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Stadion Miejski w Siedlcach – MKS Pogoń Siedlce ul. J.Pawła II 6 08-110 Siedlce (odwołanie do MSW – postępowanie w toku).

7. Coroczne prowadzenie kontroli obiektów umieszczonych w wykazie.

8. Kontynuowanie spotkań Wojewody Mazowieckiego, Policji, PSP, MZPN z przedstawicielami klubów piłkarskich w celu omówienia stanu bezpieczeństwa po każdej rundzie wiosennej i jesiennej rozgrywek piłkarskich.

9. Kontynuowanie spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych i omówienia przepisów obowiązujących w tym zakresie.

10. Kontynuowanie udziału obserwatora Wojewody w meczach podwyższonego ryzyka, w tym w odprawach z kierownikami ds. bezpieczeństwa klubów biorących udział w tych meczach.

11. Podjęcie działań przez PZPN zachęcających kluby piłkarskie do szerszego stosowania tzw. klubowych zakazów wobec uczestników łamiących prawo wynikające z Ustawy o BIM.

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2020 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.