REKLAMA

Historia: 59 lat temu WKS Legia zastąpił CWKS

Bodziach, źródło: Legionisci.com - Wiadomość archiwalna

2 lipca 1957 roku odbyło się historyczne zebranie, podczas którego ustalono statut i wybrano Zarząd WKS Legia. Do zmiany nazwy z CWKS na WKS Legia doszło jednak jeszcze w styczniu - w sobotę, 26 stycznia 1957 roku. "WKS Legia Warszawa przejmuje dorobek CWKS" - informował Przegląd Sportowy.

"Trzy pokolenia piłkarzy oraz około 150 członków i sympatyków jedenastki mistrza Polski zebrały się w sobotę na walnym zebraniu SPN CWKS W-wa. Obok Mielecha, Sobolty i Bednarskiego, siedzieli - Ziemian, Szaller, Cebulak, Rajdek, Nowakowski, Przeździecki, Łysakowski, Drabiński, Ciszewski, dalej Górski, Serafin, a następnie młodzi juniorzy oraz trampkarze" - relacjonował przebieg spotkania Przegląd Sportowy.

Zebranie miało uroczysty charakter. Przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 1956, a także wręczono nagrody dla zawodników. "Uchwalono nowy regulamin sekcji i przyjęto starą nazwę WKS Legia. (...) Do władz sekcji piłkarskiej WKS Legia zostali wybrani: płk. Noworyta jako przewodniczący, Nowakowski i Ziemian - wiceprzewodniczący, Łysakowski, Kublin, mjr Marek, Małecki, Modzelewski, Łukaszawski, Adamski, Więcek, Sobolta i płk Raciński" - czytamy dalej.

W artykule znajdujemy również ciekawostkę ekonomiczną: "Piłkarze CWKS wygospodarowali jako wpływ do Skarbu Państwa około 200 tysięcy złotych oraz 1500 dolarów i 6000 marek zachodnich w dewizach".

W księdze klubu wydanej na 50-lecie wspominane jest jedynie historyczne zebranie z 2 lipca, podczas którego przedyskutowano i zatwierdzono projekt statutu oraz wybrano 31-osobowy zarząd klubu. "Do zmian w zasadach działania klubu dostosować należało strukturę organizacyjną klubu. W miejsce dotychczasowej jednostki wojskowej, jaką był CWKS, powstało stowarzyszenie sportowe posiadające osobowość prawną, statut, władze wybierane przez ogół członków oraz podporządkowane nie tylko Ministerstwu Obrony Narodowej, ale również i państwowym władzom sportowym. Przyjmując barwy biało-czerwono-zielono-czarne i oznakę klubu nawiązano do wieloletnich tradycji stołecznych wojskowych sportowców" - pisano w klubowej księdze z 1966 roku.

"2 lipca przestał istnieć Centralny Wojskowy Klub Sportowy w Warszawie. (...) Przyjęto nowe barwy i odznakę klubu - dawna odznaka przedwojennej Legii i zamiana czarnej przekątnej na biało-czerwoną. (...) Prezesem został gen. bryg. Jerzy Duszyński. W zarządzie, obok wojskowych zasiedli także działacze cywilni. Były szef CWKS płk. Malczewski otrzymał w dowód uznania jego zasług na polu sportu wojskowego tytuł honorowego członka WKS Legia" - relacjonował Przegląd Sportowy.

Korespondent PS informował również, że całość zebrania z 2 lipca została poświęcona na omówienie formalno-organizacyjnych spraw klubu - statutu i wyboru władz. "W porządku obrad zebrania zabrakło tradycyjnego punktu 'dyskusja'. (...) Autor informacji płk. Malczewski zapoznał nas z historią, cyframi i wynikami, pominął natomiast aktualną sytuację w sekcjach klubu, nie ocenił stosunków między powracającymi do pracy w klubie działaczami b. Legii, a dotychczasowym kierownictwem CWKS. Tymczasem w kołach kibiców piłkarzy Legii aż huczy na temat głębokiego kryzysu, trapiącego tę najsilniejszą sekcję klubu już od kilku miesięcy. Nagromadziło się sporo ważnych problemów, omówienie których, aż się prosiło na forum tak kompetentnego zgromadzenia, jakim jest Walne Zebranie klubu. Przekładanie tych spraw na później na pewno nie przyniesie korzyści. A w ogóle dyskusja to naprawdę pożyteczna rzecz" - takim zdaniem zakończono relację z zebrania.

Poprzednie teksty historyczne w dziale Historia.


przeczytaj więcej o:
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2021 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.