W 1960 roku Legia planowała przejąc Młodzieżowy Dom Kultury przy skrzyżowaniu ulic Łazienkowskiej i Myśliwieckiej - fot. Piotr Galas
REKLAMA

Historia stadionu Legii: 1960 cz.V

Bodziach - Wiadomość archiwalna

W 1960 roku Legia posiadała kilka obiektów. Niektóre z nich były jej zbędne, jak choćby budynek mieszkalny przy ulicy Czerniakowskiej 169. Legia chciała przekazać go Dzielnicowej Radzie Narodowej, ale MON nie załatwił sprawy do końca, co powodowało konieczność ponoszenia kosztów eksploatacyjnych przez nasz klub. Natomiast ze względu na brak zaplecza gospodarczego planowano pozyskać budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy skrzyżowaniu ulic Łazienkowskiej i Myśliwieckiej. Wystarczyło, aby Legia przekazała MDK gmach o podobnej kubaturze w śródmieściu. W 60 roku nie działał jeden z basenów Legii, ze względu na brak możliwości właściwego filtrowania wody. Z innego basenu w upalne dni korzystało 5 tysięcy osób dziennie. Budowa trampoliny dopiero była w planach...

W hali przy ul. 29 Listopada znajdowały się natomiast drewniane trybuny mogące pomieścić 500 osób. Zachęcamy do lektury kolejnej części historii legijnych obiektów:

III. Pływalnia przy ulicy Łazienkowskiej 1

Ogólna powierzchnia terenu wynosi: 24.963,85 m2
W tym:
1. Powierzchnia zajmowana przez budynki 656,55 m2
2. Plaża z piasku 700,00 m2
3. Zieleń i trawa 12.456,00 m2
4. Drogi betonowe i chodniki 4.937,30 m2
5. Drogi z gruzu budowlanego 166,00 m2
6. Powierzchnia trybun betonowych 670,00 m2
7. Powierzchnia trybun drewnianych 124,00 m2
8. Powierzchnia basenu A i B łącznie z obudową 2.828,00 m2
Basen A - szer. 25 m, długośc 50 m z wieżą do skoków
Basen B - szer. 20 m, długośc 50 m bez wieży
9. Powierzchnia niezagospodarowana 2.426,00 m2

Około 95% ogólnie zajmowanej przez budynki powierzchni zajmował budynek główny, w którym znajdowała się filtrownia wraz z kotłownią, bufet, szatnie dla około 3.000 osób, 3 pomieszczenia administracyjne, natryski damskie i męskie, solarium damskie itp.

Basen A był podgrzewany, a woda w nim była filtrowana. Natomiast basen B był w 1960 roku nieczynny ze względu na brak możliwości właściwego filtrowania wody. Basen B wymagał wyłożenia płytkami terrakoty, ponieważ utrzymanie czystości było utrudnione ze względu na porowatośc ścian betonowych i intensywne osiadanie glonów na tych ścianach.

Z basenu A korzystali zawodnicy i publiczność. Na basenie tym rozgrywane były zawody ligowe i międzynarodowe. W okresie lata, w dni upalne, korzystało z pływalni około 5.000 osób dziennie.

W planie pięcioletnim przewidziana była budowa basenu krytego, a realizacja jego budowy miała nastąpić w latach 1963-1965. Basen kryty zaspokajać miał potrzeby Legii, jak i miasta Warszawy oraz umożliwić przeprowadzanie nauki pływania dla najmłodszych.

W kwietniu 1960 roku przeprowadzono remont bieżący pływalni. Budynek główny, kotłownia oraz urządzenia filtracyjne i chlorownicze, jak i drogi wymagały kapitalnego remontu. Wykonanie tych robót zaplanowano na 1961 rok. Na 1961 rok zaplanowane było również zainstalowanie urządzeń do skoków z trampoliny oraz neonów na jej krawędziach i neonów - w barwach klubowych - na budynku pływalni.

IV. Teren OSS - boiska siatkówki i kosza przy ulicy Czerniakowskiej 167

Ogólna powierzchnia terenu wynosi: 22.536,79 m2
W tym:
1. Powierzchnia zajmowana przez budynki 1.602,79 m2
2. Zieleń i trawa pielęgnowana 205,00 m2
3. Zieleń i teren niezagospodarowany 16.556,00 m2
4. Drogi betonowe i chodniki 176,00 m2
5. Powierzchnia boisk siatki i kosza 3.631,00 m2
6. Ziemia ogródkowa cieplarni 366,00 m2
7. Budynek hotelowo-żołnierski dla sportowców odbywających służbę w WP
8. Budynek ambulatorium z gabinetem lekarskim, gabinetem dentystycznym oraz pomieszczenia biurowe 6 sekcji sportowych
9. Barak drewniany, który czasowo z powodu braku mieszkań zajmują zawodnicy
10. Boiska do siatkówki - 4, boiska do koszykówki - 2
11. Nieużytki, z których czasowo korzysta sekcja lekkoatletyczna 16.556,00 m2

W latach 1968-70 przewidziane było przeniesienie boisk siatkówki i koszykówki, na miejscu których planowano postawienie hali sportowo-widowiskowej na 5.000 miejsc. Na terenie nie zagospodarowanym przewidziana była budowa garaży i warsztatów dla sekcji motorowych, cieplarni do pielęgnowania kwiatów dla potrzeb terenu oraz warsztatów konserwatorów obiektów.

V. Boiska treningowe pomiędzy ul. Myśliwiecką a ul. Łazienkowską

Ogólna powierzchnia terenu wynosi: 25.172,20 m2
W tym:
1. Piaskownice 77,00 m2
2. Rozbiegi i rzutnie 225,00 m2
3. Rzutnie - koła 11,20 m2
4. Boiska nr 2 i 3 21.452,00 m2
5. Bieżnia długości 300 m 1.895,00 m2
6. Drogi żwirowe 872,00 m2
7. Drogi betonowe i chodniki 370,00 m2
8. Boisko ze ścianą do odbijania piłki 270,00 m2

Boiska piłkarskie nr 2 i 3 wraz z bieżnią i innymi urządzeniami lekkoatletycznymi służą jako zaplecze treningowe dla zawodników wszystkich sekcji sportowych, młodzieży oraz Instytucji Centralnych MON.
W rejon ten wcina się budynek o kubaturze około 3.000 m3, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury. Budynek ten mógłby być przekazany WKS Legia, gdyby WP dało MDK gmach zastępczy w śródmieściu, o podobnej kubaturze. Wspomniany budynek jest niezbędny dla WKS Legia ze względu na ogromny brak zaplecza gospodarczego. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że z chwilą rozpoczęcia budowy hali sportowej i basenu krytego istniejący budynek hotelowo-żołnierski oraz ambulatorium będą musiały ulec rozbiórce.

VI. Budynek mieszkalny - ul. Czerniakowska 169

Ogólna powierzchnia terenu wynosi: 2.616,00 m2
W tym:
1. Budynek mieszkalny 313,60 m2
2. Szopa drewniana - suszarnia 152,40 m2
3. Dziedziniec wraz z ogrodem 2.150,00 m2

W budynku tym mieszkało 11 rodzin byłych pracowników dawnej Legii, a późniejszego CWKS-u, z których 7 było zatrudnionych w WKS Legia. Budynek ten, za wyjątkiem znajdującej się tam pralni był zbędny WKS Legia. Niejednokrotnie już występowano z wnioskiem przekazania go Dzielnicowej Radzie Narodowej. Jednak mimo starań, KZ IC MON nie załatwił tej sprawy do końca i WKS Legia musiał ponosić koszty eksploatacji tego obiektu.

REJON B

VII. Warsztaty sekcji motorowych i magazyn - ul. Przemysłowa 16/19

Ogólna powierzchnia terenu wynosi: 6.820,00 m2
W tym znajdują się:
1. Magazyn główny sprzętu sportowego
2. Magazyn kwaterunkowo-budowlany (W ruinach)
3. Magazyn sekcji kolarskiej
4. Garaże sekcji motowowej
5. Warsztaty sekcji motorowej

Ogólny stan techniczny tych budynków był niezadowalający, część obiektów mieściła się w ruinach, gdzie brakowało właściwej instalacji elektrycznej, ogrzewania, a cenne urządzenia były przechowywane w prowizorycznych budach. Budynki te nie zabezpieczały we właściwy sposób przechowywanego sprzętu, dlatego systematycznie ulegał on niszczeniu.

REJON C

VIII. Hala sportowo-treningowa - ul. 29 Listopada 3a

Ogólna powierzchnia terenu wynosi: 3.800,00 m2
W hali sportowo-treningowej znajdują się:
a) sala gimnastyczna o wymiarze 12,00 x 17,00 m
b) sala do siatkówki i koszykówki o wymiarze 48,00 x 17,00 m

W sali tej znajdowały się trybunki drewniane dla około 500 widzów, rozgrywane w niej były mecze ligowe i międzynarodowe. Hala sportowo-treningowa posiadała centralne ogrzewanie, wentylację mechaniczną, tablicę świetlną do podawania wyników, szatnie, natryski itp.
Halę odbudował CWKS z byłej i zniszczonej ujeżdżalni. W 1959 roku przeprowadzono średni remont centralnego ogrzewania oraz dachu. W 1961 roku przewidywano odremontowanie całego obiektu.

REJON D

IX. Przystań wodna - Wał Miedzeszyński

Ogólna powierzchnia terenu wynosi: 6.800,00 m2
1. 4 budynki drewniane (prowizoryczne) mieszczące:
a) hangary na łodzie żaglowe i motorowe
b) warsztat szkutniczy
c) warsztat motorowodny
d) świetlicę dla zawodników oraz bufet ogólny
e) szatnie dla zawodników
f) magazyn sprzętu sportowego
g) pomieszczenia administracyjne sekcji motorowodnej
h) mieszkanie przystaniowego
2. Inne urządzenia terenowe:
a) ogródek jordanowski
b) podłoga do tańca
c) pomosty przybrzeżne do wyciągania łodzi
d) basenik dla dzieci
e) drogi wewnętrzne żużlowe

W roku 1960 dokonano wymiany starej instalacji elektrycznej na nową i wykonano oświetlenie terenu. Istniejące budynki były jednak już zniszczone przez wpływy atmosferyczne i ich remont był nieopłacalny. W związku z tym, konieczne było wybudowanie nowej przystani.

CDN

Historia stadionu Legii: 1960 cz.IV
Historia stadionu Legii: 1960 cz.III
Historia stadionu Legii: 1960 cz.II
Historia stadionu Legii: 1960 cz.I
Historia stadionu Legii: 1950-1959
Historia stadionu Legii: 1948-1949
Historia stadionu Legii: 1946-1947
Historia stadionu Legii: 1937-1945
Historia stadionu Legii: 1933-1936
Historia stadionu Legii: 1930-1932
Historia stadionu Legii: 1928-1929
Historia stadionu Legii: 1926-1927
Historia stadionu Legii: 1924-1925
Historia stadionu Legii: 1917-1922

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.