NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Środa, 16 lutego 2000 r. godz. 20:29

Niepotrzebne nerwy ...

Nasza Legia

Tym razem mecz ligowy przypad? na koniec zgrupowania, które mia?o przygotowa? legionistów do zbli?ającej si? walki w play-off. Jeśli miarą osiągni?? tego tygodnia mia?oby by? porównanie wyst?pów przeciw Mickiewiczowi i Zniczowi, to kibiców mo?e zabole? g?owa. Mamy jednak nadziej?, ?e tak nie jest, a druga po?owa w wykonaniu warszawiaków by?a typowym wypadkiem przy pracy.

Zespó? z Jaros?awia sprawi? Legii wyjątkowo du?o k?opotów ju? w poprzednim meczu na parkiecie gości. Tam zresztą ostatecznie przeciwnicy po dogrywce potrafili udowodni? swą wy?szoś?. W sobot? nie by?o tak ?le, ale w drugiej ods?onie mecz by? bardzo wyrównany. Jednak ju? w pierwszych minutach spotkania to w?aśnie przyjezdni obj?li prowadzenie. Legioniści sprawiali wra?enie, jakby po obozie mieli nogi z o?owiu. Na szcz?ście z czasem wyra?nie si? rozkr?cili, uda?o im si? zatrzyma? szalejącego w zespole gości Rosjanina Puszkariewa i w 12. Minucie wyszli wreszcie na prowadzenie. Potem ju? gra toczy?a si? zgodnie ze scenariuszem obecnym w wi?kszości poprzednich pojedynków sto?ecznego zespo?u. Przewaga "wojskowych" ros?a, by kilka minut po przerwie osiągną? bezpieczną ró?nic? 30 punktów.

"Ju? by? w ogródku, ju? wita si? z gąską ..." - gra z zespo?em katowickiego Mickiewicza nie sk?oni?a warszawiaków do lektury klasyki, a szkoda, mo?e mądroś? z nich p?ynąca uchroni?aby ich przed b??dami z drugiej po?owy. Zbyt pewni siebie na tyle si? rozlu?nili, ?e d?ugo nie mogli znale?? recepty na agresywną i ambitną gr? gości. S?abiej radzili sobie równie? rezerwowi, którym trenerzy dali szans? wyst?pu w tej fazie meczu. Wydarzeniem by?o pojawienie si? na boisku debiutanta, wychowanka warszawskiej Legii Bart?omieja B?aszczyka. Mierzący 208cm, mający tylko 18 lat zawodnik nie wypad? najlepiej, ale usprawiedliwia go debiutancka trema i pech, bo trafi?
na gorszy okres gry ca?ej dru?yny. W efekcie zupe?nie niepotrzebnie warszawiacy dopuścili do nerwowej ko?cówki, ich przewaga zmala?a do zaledwie siedmiu punktów. W ko?cówce o naszym sukcesie zadecydowa?y rzuty wolne wykonywane przez Reafsnydera i Rospar?, które pozwoli?y Legii ostatecznie wygra? 11 punktami.

Wszystkich kibiców zapraszamy do hali na Bemowie ju? dziś o godzinie 18 na sparing Legii z I-ligowym AZS Toru?.3
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.