NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Czwartek, 25 stycznia 2001 r. godz. 11:13

Walka o Pisza

Woytek, źródło: Gazeta Wyborcza

Leszek Pisz
Kilka dni temu Leszek Pisz rozwiąza? kontrakt z Paniliakosem i teraz jest ju? wolnym pi?karzem. Popularny "Piszczyk" zosta? namówiony do gry w Śląsku Wroc?aw przez Janusza Wójcika. Teraz pi?karz za?atwia ostatnie formalności w Gracji. W przysz?ym tygodniu ma pojawi? si? we Wroc?awiu i podją? treningi ze Śląskiem.

Pi?karz w wypowiedz dla Gazety Wyborczej powiedzia?: - Mam nadziej?, ?e do moich rozmów na temat transferu do Śląska nie w?ączy si? Legia i ?e dzia?acze tego klubu nie b?dą chcieli za mnie ?adnych pieni?dzy. Przecie? gra?em w dru?ynie, która nazywa?a si? CWKS Legia, a teraz klub nosi ju? nazw? Legia Daewoo.

Jednak prezes Legii Leszek Miklas twierdzi, ?e klub b?dzie chcia? otrzyma? od Śląska pieniądze za transfer Leszka Pisza:

- Oczywiście, Leszek Pisz jest zawodnikiem, który nie ma ju? wa?nego kontraktu z Legią, ale mamy prawo do pewnego ekwiwalentu za jego transfer do innego zespo?u. Prawda jest taka, ?e Pisz nigdy nie zosta? definitywnie sprzedany z Legii. Najpierw wypo?yczyliśmy go do PAOK Saloniki i ten klub wywiąza? si? z umowy transferowej. Pó?niej PAOK wypo?ycza? tego zawodnika do innych dru?yn, ale ju? bez naszej zgody i z tych transferów Legia nie dosta?a jeszcze ?adnych pieni?dzy. Pisz mo?e teraz przejś? do Śląska, ale nie ukrywam, ?e b?dziemy chcieli od tego klubu otrzyma? pewną sum? - zastrzega Leszek Miklas.

Zupe?nie inacze sytuacj? widzi pi?karz który twierdzi i? nie jest w ?aden sposób związany z Legią. - Mam dokumenty, w których wyra?nie jest napisane, ?e moim ostatnim klubem by? Paniliakos, a nie Legia, i ?e jestem ju? graczem wolnym."Prezes Miklas twierdzi ?e je?eli klubu nie dojdą do pozozumienia to o wysokości odst?pnego zadecysuje PZPN.

- Jeśli dojdzie do arbitra?u, wówczas podstawą finansową tego transferu b?dą zarobki Leszka Pisza z ostatniego sezonu jego gry w naszej dru?ynie - powiedzia? Miklas.

I na koniec wypowied? Pisza:

Jest mi troch? przykro, ?e Legia chce jeszcze na mnie coś zarobi?. D?ugo gra?em w tym klubie, wydaje mi si?, ?e sporo dobrego dla niego uczyni?em. Dziś mam 35 lat, a Legia próbuje traktowa? mnie jak towar, który do ko?ca trzeba wykorzysta?. To smutne - przyznaje Pisz.

3
© 1999-2023 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.