NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Wtorek, 20 lutego 2001 r. godz. 09:12

W obozie Pogoni (III)

Balast, źródło: http://www.pogon.v.pl

Gwoli wst?pu

Ostatnie wydarzenia mające miejsce w Pogoni mo?na podzili? na dwie odr?bne cz?ści, a mianowicie:

Cz?ś? I, t? czysto pi?karską

Cz?ś? II, t? poza sportową (aby nie powiedzie? "nie sportową")

Oczywistym jest, ?e ka?da z tych cz?ści b?dzie mia?a swój wp?yw (wi?kszy lub mniejszy) na postaw? Portowców w nadchodzącej rundzie. Jaką wi?c Pogo?
zobaczymy w pierwszym meczu z GKS-em Katowice pozostaje nadal zagadką. Czy b?dzie to dru?yna, w której wszystkie elementy są pouk?adane, czy te?
b?dzie to zdezorganizowana grupa pi?karzy bez woli walki - nie wiadomo. Wiadomo natomiast, ?e pan Lorens (trener) ma przed sobą bardzo trudne zadanie, bo musi przygotowa? do walki o koron? mistrzowską pi?karzy, którzy nie są pewni ani dnia, ani nawet godziny w Pogoni, bo lada dzie? wszystko mo?e si? sko?czy? za sprawą pana Bekdasa. A marzenia kibiców p?kną jak ba?ka mydlana...Cz?ś? I - sportowaJu? od zesz?ego tygodnia (12.02) zespó? Pogoni przygotowywuje si? do kolejnej rundy na po?udniu Portugalii w miejscowości Algarve. Z tego co na razie
wiadomo, trener Lorens jest bardzo zadowolony z wyjazdu i bardzo chwali sobie warunki jakie tam panują. W szczególności natomiast najbardziej zadowolony
jest z zielonych i dobrze przygotowanych boisk , które umo?liwiają cz?ste rozgrywanie sparingów. Na dzie? dzisiejszy Pogo? ju? 3 razy stawa?a w szranki z innymi dru?ynami i za ka?dym razem wychodzi?a z tych star? zwyci?sko. Kolejno pokonali:

zespo? II ligi Portugalii - Imortal Albufeira 1-0 (Brasilia)

zespo? I ligi z Islandii - Falkir 3-0 (2x D?wiga?a, Wiechowski)

zespo? I ligi z Angoli - Assa 3-2 (Mielcarski, Batata, Brasilia)

W ostatnim z tych meczy , z zespo?em z Angoli , Pogo? zagra?a w nast?pującym sk?adzie:

Majdan - Dokovi?, Batata, W?grzyn - G?sior (Kaczorowski), D?wiga?a, Drumlak (Cha?ko), Wiechowski (Pok?adowski), ?awa (Bednarz) - Mielcarski (Brasilia), Dymkowski (Chi Fon)Pozostali gracze tacy jak Podbro?ny, Kaliciak czy Dubicki są lekko kontuzjowani, a Piotr Mosór jest chory i dlatego nie mogli oni zagra? z zespo?em Assa.Nast?pny, ju? czwarty sparing, Pogo? rozegra we wtorek z zespo?em ligi portugalskiej. Na środ? (21 lutego) natomiast spodziewany jest powrót pi?karzy do Szczecina.

Jeśli chodzi jeszcze o transfery to bardzo prawdopodobne jest odejście Ryszarda Remienia i Dariusza Fornalaka do Widzewa ?ód?, a przyjście do Pogoni Tomasza Iwana jest ju? nieaktualne. Jeśli natomiast chodzi o Rafa?a Piotrowskiego to nadal szuka on sobie klubu a w kontekście jego odejścia wymienia si? Śląsk Wroc?aw, Lech Pozna? i nawet III-ligową Flot? Świnoujście. Do tego ostatniego klubu prawdopodobnie trafi jednak zamiast Piotrowskiego - Robert Sikorski, który tak?e nie mieści si? w szerokiej kadrze Pogoni. Salenko i Szubert, którzy juz wcześniej opuścili szeregi Portowców nadal szukają klubów.Cz?ś? II - poza sportowaJak ju? chyba wszystkim w Polsce wiadomo, w Szczecinie od d?u?szego czasu trwają negocjacje mi?dzy SSA Pogo?, na czele której stoi p. Sabri Bekdas, a
miastem (prezydent Marek Ko?miel) o grunty wokĂł? stadionu Pogoni. W zesz?ym tygodniu ponownie odby?y si? rozmowy obu stron i po raz pierwszy od
momentu kiedy p. Bekdas na ?amach PS zadeklarowa? swoje odejście z klubu, w wypowiedziach obu stron us?ysze? mo?na by?o ?e jest nadzieja na porozumienie
- realna. Mimo to jednak nadal nie wznowione zosta?o finansowanie klubu i tak pewnie pozostanie do czasu podpisania odpowiednich umĂłw pomi?dzy miastem a
Pogonią. A kiedy to nastąpi? Pono? w wtorek do Szczecina ma przyby? sam Bekdas a wiec wygląda na to, ?e decyzje mogą zapaś? ju? w tym tygodniu. Oby
pomyślne...Odnośnie natomiast wypo?yczonych bąd? nie sp?aconych jeszcze zawodników pozyskanych z takich klubów jak Legia, Wis?a, Górnik i Widzew to, jak
powiedzia? Dyrektor Pogoni Zbigniew Ko?mi?ski, ci b?dą mogli bez przeszkód gra? w Pogoni poniewa?, za zgoda wy?ej wymienionych klubów, ich sp?ata
zosta?a rozpisana na raty.

1
© 1999-2023 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.