NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Czwartek, 1 czerwca 2000 r. godz. 07:51

Dzia?acze odejdą na pewno

Redakcja, źródło: Gazeta Wyborcza

W?adys?aw Stachurski - by?y trener Legii, pó?niej dyrektor sportowy - odchodzi do powsta?ego w ubieg?y piątek Mazowieckiego Okr?gowego Związku Pi?ki No?nej, w którym b?dzie wiceprezesem ds. sportowych.

Krzysztof Miklas - dyrektor departamentu marketingu i kontraktów - od dziś pracuje w... Polskim Związku Pi?ki No?nej. Zosta? dyrektorem departamentu rozgrywek i zast?pcą sekretarza generalnego Związku.

Janusz Ol?dzki - odpowiedzialny za transfery - b?dzie prawdopodobnie pracowa? w MEN.

To początek dzia?a? szefów Legii. Na razie nie wiadomo, co z transferami.
Niektórzy gracze uzgodnili warunki umów z innymi klubami (np. Marcin Mi?ciel z Pogonią). Problemem jest to, ?e w klubie nie ma na razie osoby, która mog?aby podejmowa? decyzje. Najbli?sze dni mogą przynieś? kolejne zmiany. Mo?liwe jest te?, ?e Daewoo i Polmot sprzedadzą udzia?y w spó?ce Legia-Daewoo.

2
© 1999-2022 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.