fot. Woytek
REKLAMA

Sprzedaż karnetów do 21 sierpnia

Redakcja, źródło: KP Legia Warszawa - Wiadomość archiwalna

Do 21 sierpnia włącznie można jeszcze będzie nabywać karnety na mecze Legii w sezonie 2011/12. Karnety dostępne są za pośrednictwem systemu internetowego oraz przy Łazienkowskiej i na dwóch "wyspach" Legii. Klub ogłosił, że posiadacze karnetów będą mieli pierwszeństwo zakupu biletów na mecz ze Spartakiem Moskwa.

Karnety na ligę i PP
Karnety na nowy sezon obowiązują na wszystkie mecze ligowe rozgrywane na Łazienkowskiej, wszystkie spotkania Pucharu Polski (oprócz meczu finałowego). Nie obowiązują natomiast na spotkania Ligi Europy. Karnety nie są drukowane, tylko jak dotychczas, zapisywane na Kartach Kibica.

KK potrzebne do zakupu karnetów
Abonamenty mogą kupować tylko posiadacze Kart Kibica. Ich wyrobienie kosztuje 10 zł i jest możliwe w POK od poniedziałku do piątku od 11 do 19, w soboty od 10 do 17 i w niedziele od 11 do 15.


Regulamin sprzedaży karnetów:
I. Definicje
a) "Klub"; "Legia" – oznacza Klub Piłkarski Legia Warszawa S.S.A
b) "Stadion" – oznacza obiekt sportowy usytuowany w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie,
c) "Siedziba Klubu" – oznacza budynek usytuowany w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3,
d) "Mecz" – oznacza spotkanie piłki nożnej rozgrywane na Stadionie,
e) "KK" – oznacza Kartę Kibica Legii Warszawa,
f) "Karnet" – oznacza bilet sezonowy ważny w rundzie jesiennej 2011 oraz w rundzie wiosennej 2012 na mecze Legii rozgrywane na Stadionie w rozgrywkach Ekstraklasy,
g) "Posiadacz karnetu" – oznacza osobę, która nabyła karnet na mecze Legii rozgrywane na Stadionie
h) "POK" – oznacza Punkt Obsługi Kibiców znajdujący się w siedzibie Klubu

II. Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż karnetów prowadzona jest przez Klub Piłkarski Legia Warszawa S.S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097402, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-17-24-308, kapitał zakładowy w wysokości 12 000 0000 zł.
2. Zakup karnetu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminów: "Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie Obiektu Sportowego", "Regulamin imprezy masowej organizowanej na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie", które dostępne są na oficjalnej stronie Klubu www.stadion.legia.com.
3. Klub prowadzi sprzedaż Karnetów na mecze rozgrywane na Stadionie w sezonie 2011/2012.
4. Warunkiem zakupu Karnetu jest posiadanie ważnej KK z wbudowanym mikroprocesorem, wydawanej od lipca 2007 roku.
5. Karnet można zakupić w następujący sposób:
a) Online poprzez oficjalną stronę Klubu www.stadion.legia.com,
b) W kasach Klubu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie,
c) W 4 stałych punktach sprzedażowych, których wykaz jest dostępny na oficjalnej stronie Klubu www.stadion.legia.com,
6. Karnet obejmuje wszystkie mecze I. drużyny Legii rozgrywane na Stadionie o mistrzostwo Ekstraklasy i w Pucharze Polski (w zależności od wyników osiąganych w tych rozgrywkach) z wyłączeniem spotkania finałowego w sezonie 2011/2012.
7. Cena karnetu wg załączonego cennika jest wiążąca bez względu na to, na jakim etapie Klub zakończy rozgrywki w Pucharze Polski.
8. Karnet nie obejmuje meczów I drużyny Legii Warszawa rozgrywanych na Stadionie w Pucharach Europejskich i w Pucharze Ekstraklasy chyba, że Zarząd Klubu postanowi inaczej.
9. Posiadacze karnetów w sezonie 2010/2011 mają prawo pierwszeństwa w wyborze miejsca przy zakupie karnetów na sezon 2011/2012 w dniach 10 maja – 06 czerwca 2011.
10. Osoby, które zakupią karnet na sezon 2011/2012, zostaną powiadomione w sposób zwyczajowo przyjęty o warunkach i sposobie zakupu biletu oraz wejścia na mecze Legii inne niż o mistrzostwo Ekstraklasy i Puchar Polski.
11. Ceny karnetów przedstawione są w tabeli znajdującej się w punkcie VIII niniejszego Regulaminu.
12. Karnet nie jest drukowany w formie papierowej, wszelkie niezbędne dane odczytywane są poprzez mikroprocesor znajdujący się w karcie kibica, o ile Zarząd Klubu nie postanowi inaczej.
13. Wszystkie dane związane z zakupionym karnetem (sektor, rząd, miejsce, kwota) zapisywane są w systemie sprzedażowym i odczytywane za pośrednictwem karty kibica.
14. Karnetu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom.
15. Kart Kibica i Karnetów nie sprzedaje się osobom:
a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.

III. Zasady sprzedaży karnetów w Siedzibie Klubu i na stoiskach sprzedażowych
1. Karnety można kupić POK.
2. Godziny otwarcia POK są dostępne na stronie www.stadion.legia.com.
3. Karnety można zakupić również w jednym z 4 stałych punktów sprzedażowych – Centrum Handlowe Blue City, Al. Jerozolimskie 179, Centrum Handlowe M1 w Markach, ul. Piłsudskiego 1, Centrum Handlowe Janki w Jankach, ul. Mszczonowska 3, Hipermarket REAL na Ursynowie, ul. Puławska 427. Stoiska stałe czynne są przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 20:30,
4. Kupujący zobowiązany jest do okazania KK lub dokumentu tożsamości przy zakupie karnetu. Jeżeli jego danych nie ma w systemie sprzedaży, zobowiązany jest do wypełnienia formularza o wyrobienie KK.
5. Kupujący ma prawo do zwrotu karnetu w terminie 14 dni od dnia zakupu bez podania przyczyny, o ile w tym czasie nie został rozegrany żaden mecz, na który karnet został wykupiony. Po upływie terminu 14 dni od dnia zakupu Kupujący powinien uzasadnić zwrot karnetu w piśmie skierowanym do Zarządu Klubu.

W przypadku zwrotu Klub ma prawo do potrącenia z kwoty zwracanej Kupującemu sumy wartości biletów jednorazowych za mecze, które były objęte karnetem i zostały rozegrane na stadionie KP Legia Warszawa do momentu zgłoszenia chęci zwrotu karnetu. Potrącenie zostanie dokonane zgodnie z rodzajem karnetu i miejscem, na które karnet został wykupiony przez Kupującego oraz zgodnie z oficjalnym cennikiem biletów jednorazowych dla właściwej kategorii meczowej ogłoszonym przez Klub.

6. Zmiana zakupionego miejsca karnetowego jest możliwa wyłącznie w czasie trwania sprzedaży karnetów do momentu rozpoczęcia sezonu 2011/2012.
7. Karnet można zakupić również dla osoby trzeciej, która posiada kartę kibica. W takim przypadku przy zakupie należy podać numer karty oraz imię i nazwisko osoby, dla której będzie kupowany karnet. Przy zakupie karnetu dla osoby trzeciej nie ma możliwości wybrania jako formy płatności zakupu w systemie ratalnym.
8. Kupujący zobowiązany jest skontrolować karnet niezwłocznie po jego zakupieniu co do zgodności sektora, rzędu i miejsca na Stadionie oraz ceny karnetu. Reklamacje zgłaszane po odejściu od kasy nie będą uwzględniane.
9. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Karnet dla osoby małoletniej może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia.
10. Klub zastrzega sobie prawo do wyboru trybun, które będą otwarte w trakcie rozgrywania meczów Pucharu Polski, Pucharu Ekstraklasy i Młodej Ekstraklasy. Posiadacze karnetów na trybuny, które decyzją Klubu nie będą otwierane na mecze w w/w rozgrywkach mają prawo uczestnictwa w meczu zajmując miejsca na innych, dostępnych sektorach.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do zwrotu całości lub jakiejkolwiek części wartości zakupionego karnetu z tytułu zamknięcia stadionu lub wyłączenia z użytku poszczególnych trybun w związku z karami orzeczonymi przez organizatora rozgrywek lub inne organy państwowe i samorządowe w związku z nieprawidłowym zachowaniem Kibiców.
12. W Siedzibie Klubu płatność za karnety może być dokonana gotówką, kartą kredytową lub w systemie ratalnym.
13. W celu usprawnienia sprzedaży ratalnej, Kibic może wypełnić formularz sprzedaży ratalnej umieszczony na stronie www.legia.com po zapoznaniu się z treścią umowy oraz regulaminem sprzedaży. Po poprawnym wypełnieniu wniosku należy zgłosić się do Punktu Obsługi Kibica z ważnym dokumentem tożsamości, w celu wyboru miejsca, podpisania umowy ratalnej i uiszczenia I raty za karnet. Wypełnienie formularza nie stanowi formy rezerwacji, nie daje gwarancji zakupu karnetu.
14. Karnet można zakupić w systemie ratalnym rozkładając płatności na 4 równe nieoprocentowane raty. Przy zakupie doliczona będzie opłata manipulacyjna w wysokości 5% wartości karnetu. W przypadku zwrotu karnetu opłata manipulacyjna nie jest zwracana.
15. W momencie zakupu karnetu na raty należy na miejscu w POK zapłacić I ratę oraz opłatę manipulacyjną. Pozostałe terminy rat należy spłacać zgodnie z zapisem w umowie.
16. Przy zakupie karnetu w systemie ratalnym sporządzona będzie umowa pomiędzy Klubem i osobą dokonującą zakupu karnetu.
17. Przy zakupie karnetu w systemie ratalnym i podpisywaniu umowy kupujący akceptuje warunki w niej zawarte.
18. Dla osób niepełnoletnich karnet w systemie ratalnym może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia, która bierze na siebie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy. Jeden opiekun może w tym wypadku zakupić maksymalnie 4 karnety w systemie ratalnym.
19. Na stoiskach sprzedażowych za karnet można płacić gotówką lub kartą kredytową.

IV. Zasady sprzedaży karnetów na stronie stadion.legia.com w systemie on-line
1. System sprzedaży on-line na stronie stadion.legia.com jest serwisem sprzedaży prowadzonym przez Klub, w którym odbywa się dystrybucja karnetów na mecze Legii rozgrywane na Stadionie.
2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu Płatności.pl. Zapłata jest regulowana poprzez konto bankowe jedno z dostępnych banków lub za pomocą karty kredytowej.
3. Aby dokonać zakupu karnetu w systemie on-line należy posiadać Kartę Kibica z z wbudowanym mikroprocesorem, wydaną po lipcu 2007.
4. Po zalogowaniu do systemu przechodzimy do KROKU 1 – "Wybór miejsca" - pokazany będzie schemat Stadionu z dostępnymi do sprzedaży sektorami. Obok schematu przedstawiona będzie tabela z cennikiem i kalkulatorem.
5. W tym miejscu możliwy będzie wybór sektorów zwykłych lub sektora rodzinnego.
6. Po wybraniu jednego z sektorów nastąpi załadowanie obrazu z wirtualnego widoku z danego sektora.
7. Pod schematem dostępna będzie mapa z miejscami. Należy wybrać jedno z miejsc oraz cenę karnetu. Cena karnetu powinna być wybrana zgodnie z przysługującymi zniżkami podanymi w tabeli.
8. Po wybraniu miejsca należy nacisnąć przycisk "Dalej" – przejdziemy do KROKU 2 – "Potwierdzenie". W tym miejscu pokazany będzie wybór miejsca – sektor, rząd, miejsce, cena. W przypadku wybrania w KROKU 1 niewłaściwej (zbyt niskiej) ceny karnetu zostanie ona zweryfikowana do ceny normalnej.
9. Aby zweryfikować przysługującą cenę za karnet można nacisnąć przycisk "Powrót".
10. W przypadku potwierdzenia wybranego miejsca i ceny należy wcisnąć przycisk "Akceptuj" – zostaniemy przeniesieni do KROKU 3 – "Dane osobowe".
11. W tym miejscu można zweryfikować imię i nazwisko osoby kupującej karnet. W przypadku błędu w imieniu lub nazwisku należy wysłać e-mail na adres pok@legia.pl z prośbą o weryfikację danych.
12. W pozostałych polach można wpisać poprawny adres e-mail, na który kupujący karnet otrzyma potwierdzenie, w kolejnym numer telefonu do kontaktu.
13. Następnie należy z okienka w dolnym prawym rogu wybrać opcję płatności – jeden z banków, w którym kupujący ma konto lub kartę kredytową. Innych opcji płatności nie ma.
14. Po wybraniu formy płatności należy nacisnąć przycisk "Kup" – zostaniemy przeniesieni do KROKU 4 – "Zakończenie".
15. Wyświetlone zostanie podsumowanie transakcji. W przypadku poprawnych danych należy wcisnąć przycisk "Poprawna autoryzacja", aby zakończyć zakup karnetu. Na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zakupu karnetu.
16. W przypadku braku maila z potwierdzeniem karnetu należy skontaktować się z POK pod adresem POK@legia.pl.

V. Rabaty na zakup karnetów
1. Od cen zakupu karnetów na sezon 2010/2011 na mecze Legii rozgrywane na Stadionie przewidziane są następujące rabaty:
a) Uczniowie szkół i studenci – 20% od podstawowej ceny karnetu
b) Kobiety – 30% od podstawowej ceny karnetu
c) Seniorzy po 60 roku życia – 50% od podstawowej ceny karnetu
d) Dzieci do lat 7 – wejście na stadion za darmo pod opieką osoby dorosłej
e) Sektory Rodzinne – specjalne warunki i ceny na wydzielonych sektorach
f) Osoby niepełnosprawne – wejście za darmo z opiekunem
2. Definicje pojęć związanych z powyższymi rabatami:
a) Uczniowie szkół i studenci – wszystkie osoby uczące się, które w momencie zakupu karnetu posiadają ważną legitymację (szkolną lub studencką) i nie ukończyły 26 lat,
b) Kobiety - osoba płci żeńskiej, która w dniu zakupu karnetu ukończyła 13 lat,
c) Seniorzy – kobiety i mężczyźni, którzy w dniu zakupu karnetu ukończyli 60 lat,
d) Dzieci do lat 7 – dzieci, które w dniu meczu nie ukończyły 7 lat,
e) Sektory rodzinne – zakup karnetu na te sektory możliwy jest dla osoba dorosłej + dziecko/dzieci do 13 lat, maksymalnie dwie osoby dorosłe + dziecko/dzieci do 13 lat. W przypadku rodzeństwa, z którego dziecko ma skończone 13 lat, a inne jest poniżej 13 roku życia, wszystkie dzieci mogą korzystać z pakietu rodzinnego, przy czym muszą posiadać to samo nazwisko. Każda z osób, która nabywa karnet w sektorze rodzinnym zakupuje go w jednakowej cenie 249 zł.
f) W przypadku braku możliwości uczestnictwa w meczu dziecka, opiekun może wskazać w zastępstwie użytkownika karnetu, którym może być wyłącznie inne dziecko do 13 roku życia W innym przypadku opiekun może uczestniczyć w wydarzeniu indywidualnie. Zmiany użytkownika karnetu należy zgłosić max. do godziny 19:00 w dniu roboczym poprzedzającym mecz, lub w inny sposób wskazany przez Klub.
g) Osoby niepełnosprawne – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności. Dla takich osób wraz z opiekunem przewidziane są specjalne miejsca na stadionie Legii. Aby skorzystać z zaproszenia należy skontaktować się z Klubem pod adresem wlodzimierz.szymanski@legia.pl.
3. Rabatów nie można ze sobą łączyć.
4. Rabaty nie dotyczą sektorów rodzinnych.

VI. Zasady wyrabiania Kart Kibica
1. W związku z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku Klub ma obowiązek identyfikacji wszystkich osób biorących udział w imprezie. W przypadku Klubu sposobem identyfikacji uczestnika jest Karta Kibica.
2. Karta Kibica uprawnia jej właściciela do zakupu karnetu lub biletu.
3. Karta Kibica umożliwia wejście na mecze Legii rozgrywane na Stadionie.
4. KK można wyrobić w POK.
5. Karty wyrabiane są w POK przy ul. Łazienkowskiej 3. Godziny otwarcia POK są podane na stronie www.stadiony.legia.com.
6. Warunkiem otrzymania KK jest czytelne wypełnienie formularza POK oraz na oficjalnej stronie Klubu www.stadiony.legia.com.
7. Formularz należy złożyć osobiście i przedstawić pracownikowi Klubu ważny dokument tożsamości - dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację ubezpieczeniową. Po przedstawieniu tych dokumentów pracownik Klubu zrobi zdjęcie składającemu formularz.
8. Drukowanie kart odbywa się wyłącznie w Siedzibie Klubu.
9. Koszt wyrobienia karty kibica wynosi 10 zł.
10. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 18 lat przy wyrabianiu karty kibica powinny przedstawić ważną legitymację szkolną, dokument potwierdzający numer PESEL danej osoby (książeczka zdrowia, paszport, akt urodzenia) oraz kserokopię dowodu osobistego jednego z rodziców lub opiekunów prawnych a także czytelnie wypełniony wniosek z podpisem opiekuna.
11. W przypadku, gdy osoba zainteresowana wyrobieniem KK nie posiada obywatelstwa polskiego powinna jako dowód tożsamości przedstawić paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość. Nie ma konieczności wyrabiania KK przez osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego.
12. Nabywca KK zobowiązany jest skontrolować kartę niezwłocznie po jej otrzymaniu w celu weryfikacji danych osobowych i zdjęcia wydrukowanych na karcie.
13. Kibice drużyny przyjezdnej nie są zobowiązani do wyrabiania KK Legii Warszawa. W takim przypadku warunkiem zakupu biletu w klubie macierzystym jest spełnienie wymogów regulaminu Ekstraklasy S.A. i PZPN dotyczącego udziału kibiców w meczach wyjazdowych.
14. Jedna KK przysługuje jednej osobie. Na jedną kartę kibica właściciel może zakupić karnet lub bilet wyłącznie dla siebie.
15. KK nie można udostępniać innym osobom bez wiedzy i zgody Klubu.
16. Posiadanie KK nie gwarantuje zakupu biletu na mecze rozgrywane na Stadionie.
17. W przypadku utraty KK należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Klub. Po zablokowaniu karty możliwe będzie wydanie duplikatu, którego koszt wynosi 10 zł.
18. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub innych regulaminów, o których mowa w Rozdziale II, ust.2 Klub jest uprawniony do odebrania Karty Kibica przez upoważnionego pracownika Klubu lub ochrony oraz do jej ewentualnego unieważnienia. Fakt odebrania KK kibicowi jest poświadczany odpowiednim pisemnym potwierdzeniem.
19. Administratorem bazy danych osobowych jest Klub.

VII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszego regulaminu Klub będzie ogłaszał na swojej stronie internetowej. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.