fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA

Sprawozdanie finansowe Legii: 200 mln zadłużenia, nieco lepsze perspektywy

Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa opublikowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 lipca 2022 - 30 czerwca 2023. W tych 12 miesiącach klub wykazał stratę netto w wysokości 21 mln zł, czyli o ponad 10 mln zł większą niż rok wcześniej (10,4 mln zł). Łączne zadłużenie Legii na 30 czerwca ubiegłego roku wynosiło ok. 203 mln zł, czyli więcej niż nasze szacunki sprzed 12 miesięcy. Warto zaznaczyć, iż był to rok bez gry w europejskich pucharach.

W trakcie roku finansowego, zakończonego 30 czerwca 2023 r., nastąpiło sporo zmian w strukturze zobowiązań finansowych spółki. Wynikało to jednak z faktu, że goniły terminy spłaty niektórych zobowiązań (linia kredytowa, obligacje, pożyczka z PFR), ale w ich miejsce zostały zaciągnięte nowe (cesja wierzytelności z praw medialnych i sponsoringu). Ponadto kolejne 2 mln euro pożyczył właściciel klubu, Dariusz Mioduski.

Rok temu przychody z najmu powierzchni stadionu wynosiły 17,7 mln zł, a w najnowszym sprawozdaniu urosły do 29 mln zł. To było możliwe dzięki wynajęciu stadionu Szachtarowi Donieck. Zrekompensowało to także gorsze wyniki związane ze sprzedażą biletów i karnetów (19,1 mln zł zamiast 25,6 mln zł) oraz dwa razy niższe wpływy z praw telewizyjnych (30 mln zł zamiast 60 mln zł).Przychody rok po roku

Wraz z publikacją sprawozdania finansowego klub opublikował także swój komentarz do tego dokumentu. Możecie go pobrać i przeczytać tutaj.

"Prognozy finansowe sprzed roku przewidywały znaczne przekroczenie poziomu 100 mln zł przychodów jednocześnie akceptując wyzwania finansowe na rzecz poprawy jakości piłkarskiej. Klub zanotował trzecie najwyższe przychody w historii wynoszące 134 mln zł. Kluczową decyzją wpływającą na wynik finansowy było zrezygnowanie z transferów wychodzących, co pozwoliło nam utrzymać kluczowych graczy pierwszej jedenastki. Ten ruch, choć spowodował krótkoterminowe trudności finansowe, był konieczny dla dalszych strategicznych celów. Decyzja o odłożeniu głównych transferów do letniego okna bezpośrednio wpłynęła na osiągniętą stratę netto na poziomie 21 mln zł. Jednakże, biorąc pod uwagę cele krótko i średnioterminowe była to słuszna decyzja, szczególnie uwzględniając sukcesy na arenie międzynarodowej na przestrzeni ostatnich miesięcy. Mimo niewykonania planu transferowego w oknie zimowym, warty podkreślenia jest fakt, że w stosunku do budżetu rocznego działalność operacyjna spółki wygenerowała dodatkowe środki w kwocie ok 8,6 mln zł (wyższe przychody o 19,2 mln zł przy kosztach wyższych o 10,6 mln zł niż zakładano na początku sezonu), co pozwoliło częściowo skompensować strategiczne decyzje w zakresie transferów w oknie zimowym. Ostateczne wyniki finansowe w sezonie 2022/23 nie są satysfakcjonujące. Wynikają głównie z braku gry w europejskich pucharach i niskich przychodów ze sprzedaży zawodników" - czytamy w komentarzu klubu.

Struktura przychodów

Struktura przychodów

Struktura kosztów

Struktura kosztów

Bilans

W sprawozdaniu czytamy: "Skonsolidowany bilans wykazał na dzień 30 czerwca 2023 r. skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości (135 181 751,86) zł oraz stratę netto za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2023 r. w wysokości 19 281 362,10 zł."

Zobowiązania klubu

Zobowiązania dotychczasowe (znane w 2022 roku):

1. W marcu 2018 roku Legia zawarła umowę pożyczki z podmiotem niepowiązanym, osobą fizyczną, na kwotę 3 mln euro. Termin spłaty pożyczki ustalono na 31 grudnia 2024 roku.

2. W maju 2018 roku klub dokonał emisji obligacji imiennych serii B w sumie o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 2 mln zł a ich wykup ma nastąpić do maja 2023 roku. - obligacje wykupione

3. Od sierpnia 2018 roku klub ma podpisaną umowę pożyczki z osobą fizyczną wchodzącą w skład organów zarządczych, która kilka razy była aneksowana. W sumie pożyczka wynosi 8,4 mln euro i 2 mln zł. Termin spłaty został aneksowany na 31 lipca 2024 roku.

4. W marcu 2019 roku klub dokonał emisji obligacji serii C na kwotę 16,67 mln zł. Terminem wykupu tych obligacji był czerwiec 2022 roku. Na ten moment Legia wykupiła obligacje za 8,4 mln zł, a pozostała część, czyli 8,37 mln zł ma zostać wykupione do połowy 2023 roku. - obligacje wykupione

5. 21 grudnia 2018 roku klub podpisał umowę z funduszem z Luksemburga i otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 mln euro. Czytamy że: "Legia zobowiązała się do wypłacania w przyszłości na rzecz funduszu kwot określonych harmonogramem i obliczonych na podstawie wskazanego procentowo udziału, każdorazowo w odniesieniu do uzyskanych przychodów netto z tytułu tzw. praw medialnych."

6. W marcu 2019 roku Akademia Piłkarska Legii podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą finansowania kompleksu badawczo-rozwojowego z ośrodkiem treningowo-szkolnym zlokalizowanym w gminie Grodzisk Mazowiecki. Kwota kredytu wynosi 57,5 mln zł, do spłaty zostało 49,7 mln zł.

7. W grudniu 2019 roku klub otrzymał drugą transzę dotacji z funduszu z Luksemburga w wysokości 5 mln euro, z czego spłacił 0,5 mln.

8. W październiku 2020 roku Legia wzięła kredyt odnawialny w mBanku do wysokości 20 mln zł, aktualne zadłużenie wynosi 8 mln zł w porównaniu z 3 mln zł w roku ubiegłym. - zadłużenie spłacone

9. W marcu 2021 klub otrzymał trzecią transzę dotacji z funduszu z Luksemburga w wysokości 4 mln euro, z czego spłacił 0,75 mln euro. W sumie na dzień bilansowy rezerwa na zobowiązania związane z umową z funduszem za wszystkie transze wynosi ponad 59 mln zł.

10. W maju 2022 roku klub zawarł kolejną umowę pożyczki z osobą wchodzącą w skład organów zarządczych na kwotę 1,2 mln euro, a termin spłaty ustalono na 31 grudnia 2024 roku.

Nowe zobowiązania

11. W grudniu 2022 roku klub zawarł kolejną umowę pożyczki z osobą wchodzącą w skład organów zarządczych na kwotę 646 tys. euro, a termin spłaty ustalono na 31 grudnia 2024 roku.

12. W styczniu 2023 roku klub zawarł kolejną umowę pożyczki z osobą wchodzącą w skład organów zarządczych na kwotę 1,3 mln euro, a termin spłaty ustalono na 31 grudnia 2024 roku.

13. Klub w trakcie roku bilansowego zawarł umowę o cesji wierzytelności przyszłych z europejskim podmiotem wyspecjalizowanym w finansowaniu transakcji dla klubów piłkarskich. Cesja dotyczy wierzytelności przyszłych z tytułów praw medialnych oraz sponsoringu. Na dzień bilansowy cesja została wykazana w sprawozdaniu jako zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w części długoterminowej w wysokości 8,5 mln zł oraz w części krótkoterminowej w wysokości 13 mln zł.

14. Zobowiązania związane z kontraktem/umową o współpracy z funduszem z Luksemburga wzrosły o 5 mln zł.

PODSUMOWANIE:
- fundusz z Luksemburga - 64,5 mln zł
- zobowiązania wobec właściciela - 54 mln zł
- kredyt na LTC - 49,7 mln zł
- finansowania zwrotnego (cesja wierzytelności z praw medialnych i sponsoringu) - 21,5 mln zł
- pożyczka od osoby fizycznej - 3 mln euro -> 13,35 mln zł

Zsumowanie tych wszystkich powyższych kwot daje ok. 203 mln zł szeroko pojętego zadłużenia. (rok temu było to ok. 194 mln zł). Po dniu bilansowym Legia dokonała spłaty 2 mln euro (ok. 9 mln zł) w ramach finansowania zwrotnego.

Do tej pory w sezonie 2023/24 Legia wykonała zdecydowanie więcej niż zakładał plan minimum - awansowała do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, ponadto sprzedała Maika Nawrockiego za ponad 5 mln euro a za chwilę zarobi 3 mln na Bartoszu Sliszu, a w krótkiej perspektywie także na Erneście Mucim. To pozwala z małym optymizmem patrzeć na raport finansowy, który przedstawiony zostanie za 12 miesięcy.


Komentarz zarządu klubu dot. sytuacji finansowej w sezonie 2023/24:

Sezon 2023/24 rozpoczął się dla klubu bardzo dobrze zarówno od strony sportowej, organizacyjnej jak i finansowej - Legia awansowała do Conference League oraz sprzedała Maika Nawrockiego do Celticu Glasgow. W kolejnych miesiącach fantastyczna gra w fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA dała klubowi istotny zastrzyk finansowy, który w połączeniu z bardzo dobrymi wynikami komercyjnymi pozwolił częściowo odrobić lukę budżetową z poprzedniego sezonu oraz ustabilizować sytuację płynnościową na kolejne miesiące.

Jeżeli cele budżetowe postawione na obecny sezon zostaną zrealizowane, to klub osiągnie drugie rekordowe przychody z historii, znacznie przebijając wynik sprzed dwóch lat. Z drugiej strony Legia niezmiennie inwestuje największą część swojego budżetu kosztowego w utrzymanie i podnoszenie jakości pierwszej drużyny, mierzy się również cały czas w wielu obszarach ze wzrostami wynikającymi z sytuacji makroekonomicznej i pośrednio geopolitycznej - wzrostem stóp procentowych, inflacji, kosztów mediów, utrzymania obiektów czy kosztów pracy. Spółka podejmuje jednocześnie wiele inicjatyw mających na celu ograniczenie kosztów, koncentrując się przede wszystkim na obszarach pozasportowych.

Spółka na bieżąco monitoruje swoje wskaźniki finansowe, a wśród kluczowych parametrów znajdują się m.in. płynność finansowa oraz rentowność Legii jako organizacji. Obecnie wszystkie te wskaźniki wyglądają dobrze, natomiast druga część sezonu przyniesie kolejne wyzwania, co będzie również miało istotne przełożenie na sytuację wyjściową w sezonie kolejnym. Dużą szansą na istotne poprawienie wyniku Spółki w bieżącym roku będzie udział w kolejnych rundach pucharowych rozgrywek Conference League. Cele budżetowe w europejskich pucharach zostały już przekroczone, a kolejne pozytywne odchylenia umożliwią klubowi osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego na koniec sezonu.

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.