Ta działka ma zostać wydzierżawiona Legii przez miasto - fot. maps.google.com
REKLAMA
REKLAMA

Oświadczenie Legii w sprawie terenów pod boiska

Woytek - Wiadomość archiwalna

W piątek portal wPolityce.pl opublikował tekst pt. "Hanna Gronkiewicz-Waltz hojna dla Legii SA! W wielkim pośpiechu i za niewielkie pieniądze wydzierżawiła klubowi działkę wartą miliony”. Autor zasugerował, że wydzierżawienie działki Legii bez przetargu może być kolejną kontrowersją w sprawie gospodarowania gruntami w Warszawie. Władze klubu stanowczo zareagowały na te insynuacje. Poniżej prezentujemy oświadczenie Legii.

Oświadczenie władz Legii Warszawa

Zawarte w w artykule informacje są w sposób rażący niezgodne z prawdą, a jego autor na żadnym etapie tworzenia tekstu nie podjął próby kontaktu z Klubem celem uzyskania rzetelnych informacji.

Mając powyższe na uwadze, oświadczamy co następuje:

1. Legia Warszawa wraz z CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka wspólnie złożyły w dniu 27 kwietnia 2015 roku pismo do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy projekt budowy dwóch boisk treningowych oraz strzelnicy na działce przy zbiegu ulic Czerniakowskiej i Łazienkowskiej, co jest zgodne z planem zagospodarowania tego terenu.

2. Po kilkumiesięcznych wstępnych negocjacjach z Zespołem Negocjacyjnym powołanym zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy, oba podmioty w dniu 11 stycznia 2016 roku złożyły wniosek o dzierżawę tych terenów, który stał się punktem wyjścia do przygotowania projektu umowy dzierżawy,

3. W dniu 21 marca 2016 roku CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka odstąpiła od negocjacji zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy oraz zadeklarowała, że nie będzie czyniła przeszkód Legii Warszawa w staraniach o dzierżawę i zagospodarowanie całego terenu – od tego momentu Klub działał w tej sprawie samodzielnie.

4. W dniu 7 lipca 2016 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę nr XXXI/776/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej – uchwała została podjęta większością 53 głosów za przedstawicieli obu klubów radnych (Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości) oraz radnych niezrzeszonych przy 2 głosach wstrzymujących się.

5. Opisany powyżej proces miał charakter jawny i trwa od ponad 14 miesięcy, a sprawa była wielokrotnie publicznie omawiana na otwartych posiedzeniach Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz jej Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki.

Jednocześnie oświadczamy, że od samego początku negocjacji, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych wersjach projektu umowy dzierżawy, Legia Warszawa zobowiązywała się do wybudowania na wspomnianej działce dwóch boisk treningowych dla dzieci i młodzieży oraz zobowiązała się do pokrycia kosztów budowy szacowanych na około 10 milionów złotych. Przedmiot dzierżawy może być wykorzystywany wyłącznie na cele sportowe. Mówi o tym nie tylko umowa dzierżawy ale również warunki zabudowy uzyskane przez Legię Warszawa.

Cała infrastruktura po zakończeniu 30-letniego okresu dzierżawy stanie się własnością Miasta Stołecznego Warszawy. Wysokość nakładów poniesionych dotychczas (projekt architektoniczny i obsługa prawna) oraz planowanych (budowa i utrzymanie infrastruktury) przez Legię Warszawa uzasadnia wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę. Jest to rodzaj partnerstwa klubu sportowego i samorządu terytorialnego, gdzie klub pokrywa koszty budowy obiektu i w zamian za to płaci symboliczny czynsz. Legia Warszawa wolałaby aby infrastruktura została zbudowana przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz płacić rynkową wysokość czynszu, jednak ze względu na brak środków finansowych po stronie władz miasta nie jest to możliwe. Aktualna struktura inwestycji jest wyrazem woli przerwania przez nasz Klub trwającego od lat impasu. Jest to modelowy przykład współpracy klubu sportowego oraz jednostki samorządu terytorialnego mającej na celu powstanie nowej lub uchronienie od degradacji istniejącej infrastruktury sportowej – niestety ten drugi scenariusz w ostatnich latach kilkukrotnie miał miejsce w Warszawie.

Legia Warszawa ponosi najwyższe w Polsce koszty dzierżawy miejskiego stadionu piłkarskiego. Oprócz czynszu w wysokości około 4 milionów złotych ponosi koszty utrzymania stadionu oraz podatek od nieruchomości – łącznie daje to blisko 10 milionów złotych. Tylko dwa inne kluby piłkarskie w Polsce ponoszą koszty utrzymania stadionu, wnosząc symboliczny jedynie czynsz i nie płacąc podatku.

Klub szkoli dzieci i młodzież w liczbie kilku tysięcy młodych adeptów futbolu mając do dyspozycji jedynie dwa boiska treningowe, które wykorzystywane są również na potrzeby pierwszej i drugiej drużyny piłkarskiej. Tysiące dzieci trenują na kilka zmian od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych z powodu braku odpowiedniej infrastruktury. Legia Warszawa od samego początku deklarowała, że boiska wybudowane z jej środków zostaną przeznaczone wyłącznie na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży, a także będą udostępniane nieodpłatnie na rzecz realizacji bezpłatnych zajęć sportowych w ramach programów edukacyjnych.

Mając powyższe na uwadze uważamy za szczególnie haniebne sugestie o rzekomych nieprawidłowościach w procesie uzyskania niemal jednogłośnej zgody Rady Miasta Stołecznego Warszawy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wspomnianej działki.

Niedwuznaczna próba powiązania wysiłków Legii Warszawa na rzecz rozwoju szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z tzw. „aferą reprywatyzacyjną” budzi nasze oburzenie oraz zdecydowany sprzeciw.

W imieniu tysięcy szkolonych przez nas dzieci oraz ich rodziców zwracamy się do mediów o rzetelne i odpowiedzialne informowanie opinii publicznej o planowanej inwestycji. Wzywamy również władze wykonawcze Miasta Stołecznego Warszawy do jak najszybszego wykonania przytoczonej uchwały nr XXXI/776/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.